Charakterystyka portów lotniczych w Katowicach, Krakowie i Lwowie sprzed września 1939 r.