1 1 1 1 1 Rating 5.00 (1 Vote)

Rzym, październik 2020 r. – Transport materiałów sanitarnych przy użyciu dronów stanowił cel testu, który został z powodzeniem przeprowadzony, zaprojektowany i podjęty przez koncern Leonardo, Telespazio (spółka typu joint między Leonardo [67 proc.] a Thales [33 proc.]) oraz Szpital Dziecięcy Bambino Gesù, we współpracy z ENAC (Krajowy Urząd Lotnictwa Cywilnego).

 

Jest to jeden z pierwszych pokazów przeprowadzonych we Włoszech, w obszarze dostarczania próbek biologicznych oraz produktów biomedycznych, na trasach, które nie są łatwo dostępne, za pomocą dronów pionowego startu wyposażonych w napęd elektryczny, a zatem mających bardzo niewielki wpływ ekologiczny i akustyczny.

Próby miały miejsce między 19 a 22 października. Dron przetransportował materiał sanitarny przelatując w pobliżu Rzymu, między dwoma lokalizacjami Szpitala Dziecięcego Bambino Gesù, które są oddalone od siebie po ponad 32 km: z punktu pobrań S. Marinella do ośrodka analiz Palidoro i z powrotem, przy wykorzystaniu trybu sterowania automatycznego poza linią wzroku operatora (BVLOS).

Test obejmował wykorzystanie opartej o chmurę platformy cyfrowej T-DROMES firmy Telespazio, która umożliwia świadczenie kompleksowych usług: od planowania przez przeprowadzenie misji dronów, aż po przetwarzanie danych pozyskanych przez czujniki pokładowe.

“Z zadowoleniem przyjmujemy osiągnięcie tego kamienia milowego dzięki takim znakomitym partnerom, jak Szpital Dziecięcy Bambino Gesù, Telespazio oraz dzięki współpracy ze strony ENAC. Projekt jest elementem ścieżki innowacji i eksperymentów koncernu Leonardo w zakresie zaawansowanego transportu lotniczego (Advanced Air Delivery), którego kolejny zasadniczy element stanowi platforma D-FLIGHT dla zarządzania ruchem powietrznym dronów, realizowana wspólnie z ENAV”, tak skomentował to Laurent Sissmann, starszy wiceprezes ds. systemów bezzałogowych w Leonardo. "Koncern Leonardo jest oddany sprawie służenia i ochraniania społeczności na całym świecie, przyczyniając się do ich zrównoważonego rozwoju dzięki pozycji lidera w zakresie technologii nowej generacji. Zawieranie partnerstw z rządami, organizacjami prywatnymi i przemysłami dla uzyskania najlepszych zdolności w zakresie bezpieczeństwa stanowi fundament planu strategicznego koncernu Leonardo pod nazwą BeTomorrow2030, a inwestycje w systemy autonomiczne są zgodne z naszą strategią wzrostu. W szczególności, dzięki rozwijanym przez nas umiejętnościom w tym obszarze, chcemy wspierać kraj tak, aby osiągnąć wiodącą rolę w zakresie operacji i usług opartych o drony”.

“Cieszymy się z możliwości współpracy z koncernem Leonardo w pracach nad tak innowacyjnym projektem – oświadczyła Mariella Enoc, Prezes Szpitala Dziecięcego Bambino Gesù - Bardzo chcieliśmy rozpocząć takie eksperymenty w dobie pandemii, która wymaga od pracowników służby zdrowia znacznego przyspieszenia na ścieżkach diagnostycznych. Ten test pozwoli nam zbadać możliwość opracowania usługi, która znacznie poprawi procesy kliniczne i logistyczne, co przyniesie korzyści regionalnemu i krajowemu systemowi ochrony zdrowia w przyszłości”.

"Zdalnie pilotowany statek powietrzny - powiedział dyrektor generalny ENAC, Alessio Quaranta - stanowi jeden z motorów obecnej rewolucji przemysłowej, której z uwagą przyglądają się społeczności naukowe i przemysłowe na całym świecie. Możliwość wykorzystania dla celów zdrowotnych i społecznych czyni te narzędzia tym istotniejszymi dla zrównoważonego rozwoju naszego społeczeństwa. Udzielenie zgody na przeprowadzenie tego testu wynika z ważnych działań wspierających rozwój działającego projektu koncepcyjnego prowadzonych przez ENAC oraz instytucjonalnej koordynacji wszystkich zaangażowanych stron dla umożliwienia operowania w tak szczególnie złożonych środowiskach, jak obszar rzymskich portów lotniczych, który obejmuje ścieżki startów i lądowań lotnisk Fiumicino i Ciampino. Chcemy szczególnie podziękować Ministerstwu Spraw Wewnętrznych, Prefekturze Rzymu, Kwaterze Głównej Policji w Rzymie, Siłom Powietrznym, Armii Włoskiej, Urzędowi Portów Lotniczych oraz Gwardii Przybrzeżnej, ENAV, 118. Służbie Ratowniczej, Władzom Gminy Santa Marinella, Gminy Fiumicino, oraz oczywiście firmom Leonardo, Telespazio oraz Szpitalowi Dziecięcemu Bambino Gesù”.

W ramach tego eksperymentu, operatorzy dronów testowali usługi geo-świadomości oraz strategicznej zbieżności U-Space świadczone przez platformę D-FLIGHT ustanowioną w roku 2018 przez ENAV (firmę, która zarządza cywilnym ruchem powietrznym we Włoszech) razem z Leonardo oraz Telespazio. Dzięki tym usługom, które będą stopniowo udostępniane przez D-FLIGHT, możliwe będzie współistnienie tradycyjnego lotnictwa oraz tysięcy dronów we włoskiej przestrzeni powietrznej a dronom będą w przyszłości powierzane różnorodne zadania. D-FLIGHT została zatwierdzona jako jedna z pierwszych przestrzeni U-Space w Europie.

Kończąca się w grudniu 2020 roku kampania testów obejmuje szereg dodatkowych faz, w których wykorzystywane będą różne typy zdalnie pilotowanych statków powietrznych. Długofalowym celem jest możliwość rozszerzenia usługi w gęsto zaludnionym środowisku miejskim, poprzez połączenie siedziby głównej w Palidoro z innymi lokalizacjami szpitala Bambino Gesù w Rzymie.

Leonardo

Leonardo to globalna spółka wysokich technologii, która należy do grona dziesięciu największych graczy na świecie w sektorze lotniczym, obronnym i bezpieczeństwa oraz jest najważniejszą włoską spółką przemysłową. Jest zorganizowana w ramach pięciu pionów biznesowych i prowadzi działalność przemysłową na dużą skalę we Włoszech, Wielkiej Brytanii, Polsce i USA, gdzie działa także poprzez spółki córki, np. Leonardo DRS (elektronika w branży obronnej), a także spółki joint venture i partnerstwa: ATR, MBDA, Telespazio, Thales Alenia Space oraz Avio. Konkurencyjna pozycja Leonardo na międzynarodowych rynkach wynika z jej wiodącej roli w obszarach nowoczesnych technologii oraz produktów (śmigłowce, samoloty, struktury lotnicze, elektronika, cyberbezpieczeństwo, systemy kosmiczne). Spółka Leonardo jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Mediolanie (LDO). W 2019 r. odnotowała skonsolidowane przychody w wysokości 13,8 mld EUR i zainwestowała 1,5 mld EUR w badania i rozwój. Od 2010 r. spółka Leonardo klasyfikowana jest w rankingu zrównoważonego rozwoju Dow Jones (DJSI) i stała się liderem branżowy sektora lotniczego i obronnego indeksu DJSI w roku 2019.

Telespazio

Telespazio, spółka typu joint venture między Leonardo (67 proc.) i Thales (33 proc.), to jeden z wiodących na świecie operatorów w obszarze usług satelitarnych. Jej działalność obejmuje zarówno projektowanie i rozwój systemów kosmicznych jak i zarządzanie uruchamianiem usług, począwszy od kontroli nad satelitami na orbicie po obserwację Ziemi, od zintegrowanej komunikacji, przez nawigację satelitarną i usługi lokalizacyjne po programy naukowe. Telespazio odgrywa wiodącą rolę na rynkach referencyjnych przy wykorzystaniu doświadczeń technologicznych zdobytych przez lata. Od chwili utworzenia, firma uczestniczyła w największych europejskich programach kosmicznych, takich jak Galileo, EGNOS, Copernicus czy COSMO-SkyMed. W roku 2019, firma Telespazio miała obroty w wysokości 535 milionów euro i zatrudniała około 2600 osób na całym świecie.

Ospedale Pediatrico Bambino Gesù

Szpital Dziecięcy Bambino Gesù powstał w roku 1869 jako pierwszy szpital dziecięcy we Włoszech. W roku 1924 został przekazany Stolicy Apostolskiej i stał się Szpitalem Papieskim. W roku 1985 uzyskał certyfikat "Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico IRCCS" (Szpital Badawczy) a w roku 2006 Szpital uzyskał po raz pierwszy akredytację Połączonej Komisji Międzynarodowej (Joint Commission International - JCI), uznanego lidera w zakresie międzynarodowych akredytacji w służbie zdrowia. W roku 2014, otwarto nowe laboratoria badawcze Szpitala, przy czym Officina Farmaceutica (Fabryka Komórek) jest w całości dedykowana tworzeniu zaawansowanych terapii na dużą skalę. Szpital Bambino Gesù jest dzisiaj największym specjalistycznym szpitalem dziecięcym i ośrodkiem badawczym w Europie, mając ponad 3500 pracowników. Szpital prowadzi swoją działalność w zakresie służby zdrowia w 5 lokalizacjach: w historycznej siedzibie głównej na wzgórzu Gianicolo oraz w budynkach Bazyliki Świętego Pawła za Murami, w Rzymie, w pobliżu którego otwarto w roku 2019 budynki na Viale Baldelli; oraz w peryferyjnych lokalizacjach wzdłuż wybrzeża Lazio, w Palidoro oraz Santa Marinella.

ENAC – Włoski Urząd Lotnictwa Cywilnego

ENAC działa jako wyłączny urząd ds. regulacji technicznych, certyfikacji, nadzoru oraz kontroli nad sektorem lotnictwa cywilnego we Włoszech na mocy uprawnień płynących z Kodeksu Nawigacji (Navigation Code). Główne cele mandatu instytucjonalnego są określone w Misji Urzędu: "Prowadząc swoje instytucjonalne działania w zakresie regulacji i kontroli sektora lotnictwa, Urząd wspiera rozwój lotnictwa cywilnego, gwarantując krajowi, a w szczególności użytkownikom i firmom, bezpieczeństwo lotu, ochronę prawa, jakość usług oraz uczciwą konkurencję z poszanowaniem środowiska naturalnego".

Żródło: Leonardo