1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

Mieczysław Stachiewicz a właściwie Mieczysław Józef Stachiewicz ( syn generała brygady Wojska Polskiego, Juliana Stachiewicza.)  przyszedł na świat w Warszawie 21 maja 1917 r.

Uczeń warszawskiego gimnazjum im. Stefana Batorego w Warszawie. Maturzysta Korpusu Kadetów we Lwowie z 1937 roku. 

Podobnie jak ojciec i jego brat Wacław ( generał dywizji ) swoje życie związał z wojskiem. We wrześniu 1937 r. wstąpił do Wojska Polskiego. Był absolwentem kursu podchorążych rezerwy w Pułku Strzelców Podhalańskich Natomiast od stycznia 1938 r. zdobywał lotniczą wiedzę w Szkole Podchorążych Rezerwy Lotnictwa. Przeszedł Kurs Podstawowego Pilotażu. Mając tak zdobytą wiedzę w stopniu plutonowego  podchorążego  rezerwy otrzymał przydział mobilizacyjnym do Torunia i stacjonującego tu 4. Pułku Lotniczego. Na rok przed wybuchem II wojny światowej zaczął studia na Politechnice Warszawskiej ( Wydział  Architektury ). Ostatniego miesiąca pokoju 1939 roku  został powołany do odbycia ćwiczeń w swoim pułku. Będąc w nim został przydzielony do Eskadry Treningowej. Tuż przed 1 września został wcielony do Bazy Lotniczej nr 4. Razem z Eskadrą ruszył na wojnę. Nocą z 4 na 5 września ewakuował się transportem kolejowym. Nie dojechał do miejsca przeznaczenia. Przedostał się do rodzinnego miasta. Znalazł się w nim 10 września. W syrenim grodzie nie zagrzał długo miejsca. 17 września 1939 r. przekroczył granicę Polski z Rumunią. Został internowany. Przebywał w obozie dla internowanych z którego uciekł w grudniu 1939 r.Za bronią ruszył do Francji. W swojej wędrówce przemierzył Jugosławię i Grecję. 25 stycznia 1940 r. znalazł się w Marsylii. Przebywał także na stacji zbornej w Septfonds i w Centrum Wyszkolenia Lotnictwa w Lyon-Foire. Po kapitulacji Francji został ewakuowany do Wielkiej Brytanii.

Na Wyspie Ostatniej Nadziei znalazł się pod koniec czerwca 1940 r. Przebywał w obozie zbornym w Tarporley. Z tego został przeniesiony do bazy RAF Kirkham i w Weeton. Otrzymał przydział do Blackpool. 6 czerwca 1941 r. został odkomenderowany do 25 Polish Elementary Flying Training School w Peterborough. Od 20 lipca 1941 r. Uczył się także w 16 Polish Service Flying Training School w Newton. Szkolił się na przyszłego pilota bombowca. 1 października 1941 r. Awansował  na stopień podporucznika.

Po ukończeniu szkolenia w Newton został przydzielony do 18 Operational Training Unit w Bramcote. Tu skompletował załogę.  27 kwietnia 1942 r. razem z załogą znalazł się w polskim dywizjonie bombowym. Był to  301 Dywizjon Bombowy “Ziemi Pomorskiej". Do pierwszego lotu bojowego wystartował jako drugi pilot nocą z 5 na 6 maja 1942 r. Brał udział w nalocie 1000 bombowców na Kolonię w nocy z 30 na 31 maja 1942 r. Jako pierwszy pilot poprowadził swoją załogę w nocy z 3 na 4 czerwca  na bombardowanie Dieppe. Latał nad Essen, Emden, Bremę, Wilhelmshaven, Duisburg, Hamburg, Saarbrücken, Osnabrück, Frankfurt, Kilonię, Kolonię ale i Turyn. Latał na minowanie szlaków wodnych. W listopadzie 1942 r. Wrócił do studiów które rozpoczął w Polsce. Tu na Wyspie  został skierowany do Polskiej Szkole Architektury przy University of Liverpool. Zawiesił latanie,  bezpłatny urlop z Polskich Sił Powietrznych. Dyplom inżyniera architekta uzyskał w 1946 r. Do Polski tej po 1945 roku nie wrócił. Po odejściu z lotnictwa pracował poza wojskiem. Na emeryturę przeszedł w 1980 r. W listopadzie 1949 r. przyjął obywatelstwo brytyjskie. Dział społecznie między innymi w Stowarzyszeniu Lotników Polskich i Instytucie Piłsudskiego w Londynie. W latach 1983 - 1984 był wiceprezesem i jego prezesem. Mieszkał  w Londynie. Tu zmarł 30 kwietnia 2020 roku. 

Konrad RYDOŁOWSKI