1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

Robert Beill urodził się 2 stycznia 1902 r.  W latach 1912 - 1916 uczył się  w Krakowie. Brał udział w obronie Lwowa. W lutym 1919 r. wrócił do nauki  w Krakowie;

W maju uzyskał świadectwo dojrzałości. Z dniem 1 stycznia 1920 r. został mianowany na stopień podporucznika. Służył w pułku piechoty stacjonujący we Lwowie. Brał udział w wojnie 1920 roku. W 1922 r.  ukończył Centralną Szkołę Aerostatyczną. Został dowódcą kompanii balonowej w Brześciu nad Bugiem. 14 lutego 1923 r. awansował na stopień  porucznika. Od 1 marca 1924 r. do 10 sierpnia 1925 roku uczył się w  Niższej Szkole Pilotów w Bydgoszczy. Będąc jej absolwentem otrzymał skierowanie do 6. Pułku Lotniczego. Pułk stacjonował  we Lwowie. Tu objął stanowisko oficera technicznego eskadry. Od marca do kwietnia 1926 r. był uczniem kursu pilotażu w  Oficerskiej Szkole Lotnictwa w Grudziądzu. Na początku lipca 1926 r. został przeniesiony do Oficerskiej Szkoły Lotnictwa. Od 1 grudnia 1928 r. do połowy roku 1929 dowodził 3. eskadrą ćwiczebną a następnie zdobywał lotniczą wiedzę na kursie dowódców eskadr. Do swojego Pułku wrócił w 1930 r. Z tego przeszedł na stanowisko dowódcy dywizjonu  szkolnego w Centrum Wyszkolenia Lotnictwa Nr 1 wDęblinie. Pozostawał nim  do 1 września 1939 roku. 17 września 1939 r. przekroczył granicę Polski z Rumunią. Chcąc kontynuować dalszą walkę ruszył. 12 listopada 1939 r. znalazł się we Francji. Tu w Centrum Wyszkolenia Lotnictwa na lotnisku w Lyon - Bron był dowódcą dywizjonu zapasowego. Od marca 1940 roku dowodził dywizjonem szkolnym zorganizowanym we francuskiej szkole strzelania i bombardowania na terenie Afryki. Po kapitulacji Francji ewakuował się do Wielkiej Brytanii.Tu na Wyspie Ostatniej Nadziei przebywał w Centrum Wyszkolenia Lotnictwa ( Blackpool ). W jednym z OTU przeszedł przeszkolenie żeby módz wykonywać loty bojowe. W 1941 r. został dowódcą eskadry w polskim dywizjonie bombowym. Był to 304 Dywizjon Bombowy „Ziemi Śląskiej". Od 10 sierpnia 1941 r. do 20 kwietnia 1942 r. dowodził  był dowódcą 305 Dywizjonem Bombowym „Ziemi Wielkopolskiejj". Po przekazaniu obowiązków dowódcy dywizjonu został szefem szkolenia  w 18 OTU w Bramcote. Na przełomie 1942/43 roku był polskim komendantem Stacji RAF w Hemswell. 27 sierpnia 1943 r. objął stanowisko polskiego oficera łącznikowego w Dowództwie Lotnictwa Bombowego. Był nim do 16 kwietnia 1944 roku. Z tego przeszedł do pełnienia obowiązków komendanta Stacji RAF w Faldingworth. Pozostawał na tym stanowisku 1946 roku. Zdemobilizowany do Polski nie wrócił. Pozostał w Wielkiej Brytanii. W latach 1968 - 1970 był prezesem Stowarzyszenia Lotników Polskich w Wielkiej Brytanii. Zmarł 16 sierpnia 1970 r. 

Konrad RYDOŁOWSKI