1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

Stefan Kępiński urodził się w Niemczech a bliżej w Poczdamie 3 kwietnia 1914 roku. Uczył się w rodzinnym mieście i w Warszawie. W maju 1932 r. zdał egzamin dojrzałości.

tego samego roku rozpoczął studia na Uniwersytecie Warszawskim ( Wydział Prawa ). Ukończył te. Powołany do wojska trafił do Szkoły Podchorążych Rezerwy Artylerii mieszczącej się we Włodzimierzu Wołyńskim. Po jego ukończeniu został do przeniesiony do pułku artylerii stacjonującego w Płocku. Tu służył do września 1937 roku. Po powrocie do stolicy wrócił do nauki na studiach. Studiował poza Uniwersytetem Warszawskim w Wyższej Szkole Dziennikarstwa. Ukończył ją na rok przed wybuchem II wojny światowej. W sierpniu 1939 roku po ogłoszeniu mobilizacji został powołany do wojska. Był przydzielony do pułku piechoty wchodzącej w skład odwodu Armii „Modlin". W czasie kampanii wrześniowej 13 września znalazł się wśród obrońców Modlina. Po jego kapitulacji będąc w stopniu oficerskim ( podporucznika ) trafił do obozu jenieckiego. Po zwolnieniu z tego wrócił do Warszawy.

Niepogodzony z klęską postanowił się przedostać się do Francji. Korzystając z tego że matka była Włoszką ( pochodziła ze znanej rodziny ) zwrócił się do jej rodaków o zgodę na zamieszkanie w jej ojczyźnie. Udało się. Co więcej Niemcy nie czynili przeszkód. W listopadzie 1939 roku był w stolicy nad Tybrem. Z niej ruszył w dalszą podroż do Francji. Tu u spadkobierców Bonapartego pozostawał w obozach zbornych dla polskich żołnierzy. Na początku kwietnia 1940 roku znalazł się w polskim ośrodku Coëtquidan. Przeszedł w nim kurs obserwatorsko -łącznościowy. Tak wykształcony otrzymał przydział do pułku artylerii lekkiej. Niechęć Francuzów spowodowała że jego jednostka nie weszła do boju. W połowie czerwca dywizja została ewakuowana.. Ewakuowano ją do Wielkiej Brytanii. Tu na Wyspie Ostatniej Nadziei zszedł z pokładu statku w Plymouth. Po pobycie wśród żołnierzy wojsk lądowych zgłosił się do lotnictwa. Trafił do Blackpool. 17 października 1941 roku rozpoczął szkolenie w Air Crew Training Centre ( Hucknall ). Od połowy listopada przechodził szkolenie wstępne w Torquay. 17 stycznia 1942 r. otrzymał przydział do 1 Elementary Air Navigation School w Eastbourne. Po jej ukończeniu trafił do szkoły obserwatorów 10 Air Observer School. Tu zdobywał dalsze umiejętności niezbędne dla nawigatorów. 14 lipca 1942 roku został przydzielony do 18 Operational Training Unit w Bramcote.

Zginął śmiercią lotnika 19 sierpnia 1942 roku. Tego dnia Stefan wystartował do kolejnego lotu treningowego na pokładzie Wellingtona. Lot przebiegał w warunkach ograniczonej widoczności. Doszło do zderzenia ze „wzgórzem” w okolicy Chipping Camden. Załoga zginęła na miejscu. Podporucznik Stefan Kępiński został pochowany na cmentarzu w Newark – on- Trent.

Konrad RYDOŁOWSKI