Jerzy Główczewski urodził się 19 listopada 1922 r. w syrenim grodzie. Uczył się w Warszawie i w okolicach Przemyśla.

Z chwilą wybuchu II wojny światowej znalazł się między innymi w okolicach Lwowa. Po 17 września 1939 r. przekroczył granicę Polski z Rumunią. Będąc w Rumunii kontynuował naukę. Na początku listopada 1940 r. opuścił „gościnną” Rumunię. Przez Turcję dotarł do Izraela. Tu ukończył naukę którą rozpoczął jeszcze w Polsce tej przed pamiętnym wrześniem 1939 r.

Kierowany patriotyzmem zgłosił się do wojska. Po przeszkoleniu trafił do ośrodków zapasowych Samodzielnej Brygady Strzelców Karpackich w Egipcie. Tu w jednym z nich oczekiwał na konwój płynący ze wsparciem dla Tobruku. Konwoju niestety nie było. W kwietniu 1942 r. rozpoczął kurs dla podchorążych. Jeszcze tego samego roku w czerwcu skorzystał z ogłoszonego naboru do polskiego lotnictwa wojskowego. Zgłosił się jako ochotnik do Polskich Sił Powietrznych. Został skierowany na Wyspę Ostatniej Nadziei. Rzecz jasna naukę na kursie podchorążackim przerwał. Okrężną drogą dotarł do Wielkiej Brytanii. Znalazł się w niej na początku września 1942 r. Tu jak podobni jemu przez Blackpool przeszedł badania lekarskie a po nich rozpoczął kurs teoretyczny w Air Crew Training Centre w Hucknall. Dalsze szkolenie kontynuował w Polish Initial Training Wing w Brighton. Pod koniec czerwca 1943 r. został skierowany do 25 Polish Elementary Flying Training School w Hucknall. Z tego pod koniec sierpnia 1943 r. przeszedł do 16 Polish Service Flying Training School w Newton. Kurs ukończył w lutym 1944 r. Następnym etapem zdobywania lotniczej wiedzy była praktyka w 4 Air Gunnery School. Tu był pilotem samolotu holownika rękawów do których strzelali uczniowie przyszli strzelcy pokładowi. 20 czerwca 1944 r. został skierowany na szkolenie przeznaczone dla myśliwców. To odbywało się w 61 Operational Training Unit. Ukończył je 8 września. 9 września otrzymał przydział do 84 Group Support Unit. Była to jednostka pomocnicza 84 Grupy Myśliwskiej RAF.

18 września 1944 r. zameldował się w polskim dywizjonie myśliwskim. Był nim stacjonujący we Francji 308 Dywizjon Myśliwski „Krakowski". Latał w nim do zakończenia wojny. 1 stycznia 1945 r. wziął udział w powietrznej bitwie nad Gandawą. Tu zestrzelił FW – 190. 5 maja 1945 r. Jerzy i odszedł z dywizjonu. Rozpoczął kurs w polskiej Szkole Podchorążych Piechoty i Kawalerii Zmotoryzowanej. 21 sierpnia 1945 r. został przydzielony 25 Polish Elementary Flying Training School. Tu w Hucknall rozpoczął kurs dla instruktorów. 14 listopada 1945 r. został przeniesiony do 16 Polish Service Flying Training School w Newton. 27 stycznia 1946 r. znalazł się w Niemczech. Tu stacjonowało 131 Skrzydło Myśliwskie. Od 7 lutego był pilotem 317 Dywizjonu Myśliwskiego „Wileńskiego". Od 4 marca był znów wśród pilotów poznanego wcześniej 308 Dywizjonu Myśliwskiego „Krakowskiego". Zdemobilizował się w 1946 r. W grudniu tego samego roku 1946 r. przeprowadził się do Francji. Wiosną 1947 r. wrócił do Polski. Zamieszkał w rodzinnym mieście. Nie rozstał się z lotnictwem. Działał w Aeroklubie Warszawskim. Dosięgnęły go represje tych których wrócili do Polski z Zachodu. Stracił na osiem lat licencję pilota.

W październiku 1947 r. został studentem Politechniki Warszawskiej. Jerzy studiował na Wydziale Architektury. Po ukończeniu studiów pracował w zespole odbudowującym z ruin stolicę Miał swój udział w pracach przy Stadionie Dziesięciolecia w stolicy. Zajmował się także projektowaniem różnych obiektów w Polsce. Odbywał praktyki poza Polską. Był na nich w ZSRR i m.in. USA. Za oceanem wykładał w North Carolina State University. Miał swój udział w pracach na terenie Egiptu w Asuanie. Po wybuchu wojny Izraela z Egiptem opuścił Egipt. Zamieszkał w USA. Tu przeszedł na emeryturę. Był autorem książek „Wojak z przypadku", „Optymista mimo wszystko" i „Ostatni pilot myśliwca" . Mieszkał w Nowym Jorku gdzie zmarł 13 kwietnia 2020 roku

Konrad RYDOŁOWSKI