1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

W sierpniu 2019 r. linie lotnicze Lufthansa Group obsłużyły ponad 14,1 miliona pasażerów. Pokazuje to wzrost o 2,9 procent w porównaniu do ubiegłego roku. 

Liczba dostępnych miejsc siedzących wzrosła o 1,8 procenta w porównaniu z poprzednim rokiem, a sprzedaż wzrosła o 2,7 procent. Ponadto w porównaniu do sierpnia 2018 r. współczynnik obciążenia siedzenia wzrósł o 0,8 punktu procentowego do 87,2 procent.

Pojemność ładunków wzrosła o 8,9 procent rok do roku, a sprzedaż ładunków wzrosła o 1,5 procent pod względem tonokilometrów. W rezultacie współczynnik obciążenia ładunku wykazał odpowiednią redukcję, zmniejszając się o 4,2 punktu procentowego do 58,8 procent. 

Network Airlines z około 10,2 miliona pasażerów

Network Airlines, w tym Lufthansa German Airlines, SWISS i Austrian Airlines, w sierpniu przewoziła około 10,2 miliona pasażerów - o 3,3 procent więcej niż w poprzednim roku. W porównaniu do poprzedniego roku liczba dostępnych miejsc siedzących wzrosła w sierpniu o 3,1 procent. Wielkość sprzedaży wzrosła o 4,0 procent w tym samym okresie, przy rosnącym współczynniku obciążenia siedzenia o 0,7 punktu procentowego do 87,3 procent. 

Największy wzrost liczby pasażerów w hubie w Zurychu 

W sierpniu najsilniejszy wzrost liczby pasażerów sieciowych linii lotniczych odnotowano w hubie w Zurychu z 7,0 procent. Liczba pasażerów wzrosła o 4,7 procent w Wiedniu i o 4,5 procent w Monachium. Przeciwnie, we Frankfurcie liczba pasażerów spadła o 0,9 procent. Oferta bazowa również zmieniła się w różnym stopniu: w Monachium oferta wzrosła o 12,1 procent, w Zurychu o 2,6 procent, a we Frankfurcie o 0,3 procent. W Wiedniu oferta zmalała o 1,0 procent. 

Lufthansa German Airlines przetransportowało w sierpniu ponad 6,6 miliona pasażerów, co stanowi wzrost o 1,8 procent w porównaniu z analogicznym miesiącem ubiegłego roku. Wzrost liczby siedzeń o 4,0 procent odpowiada wzrostowi sprzedaży o 4,8 procent. Współczynnik obciążenia siedzenia wzrósł o 0,7 punktu procentowego do 86,8 procent. 

Eurowings zwiększa podaż i sprzedaż na trasach krótkodystansowych

Eurowings (w tym Brussels Airlines) w sierpniu przewoził około 3,9 miliona pasażerów. Wśród tej liczby około 3,6 miliona pasażerów odbyło loty krótkodystansowe, a 309 000 latało na lotach długodystansowych. Odpowiada to wzrostowi o 1,8 procent w porównaniu z rokiem poprzednim, wynikającym ze wzrostu o 2,8 procent w przypadku lotów krótkodystansowych i zmniejszenia o 8,1 procent w przypadku lotów długodystansowych. Spadek pojemności o 3,5 procent został zrównoważony przez spadek sprzedaży o 2,3 procent, co spowodowało wzrost współczynnika obciążenia fotela o 1,0 punkt procentowy do 87,0 procent.

W sierpniu liczba kilometrów na kilometr oferowanych na trasach krótkodystansowych wzrosła o 1,5 procent, a liczba sprzedanych kilometrów na kilometr wzrosła o 3,5 procent w tym samym okresie. Powoduje to współczynnik obciążenia siedzenia 87,1 procent, czyli o 1,7 punktu procentowego wyższy na tych lotach. Podczas lotów długodystansowych współczynnik obciążenia siedzenia spadł o 0,4 punktu procentowego do 86,6 procent w tym samym okresie. Spadek wydajności o 13,4 procent został zrównoważony przez spadek sprzedaży o 13,8 procent.

 

Źródło: Lufthansa