1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

AGH Solar Plane jest Studenckim Kołem Naukowym, którego głównym celem jest budowa bezzałogowego samolotu zasilanego wyłącznie energią słoneczną. Skonstruowali solarny samolot "Franek", którego premiera odbyła się 10 lipca 2019 r. w MLP.

   W ciągu dnia solarny samolot będzie czerpał energię bezpośrednio z paneli fotowoltaicznych zamontowanych na jego skrzydłach i równocześnie ładował baterie pozwalające mu na lot nocą. Finalnym etapem projektu będzie przelot stworzonego samolotu przez całą Polskę, wzdłuż wschodniej granicy. Myśl o stworzeniu tego typu projektu narodziła się w 2017 roku. Zespół początkowo składał się z zaledwie 7 osób, którzy przy wsparciu uczelni zaczęli konstruować samolot. Wraz z postępem prac grupę powiększono do 20 osób. Z czasem zespół przekształcił się w Koło Naukowe AGH Solar Plane. Obecnie wciąż się rozwija, a aktualna liczba członków wynosi 50.

   Głównym zadaniem Koła jest zaprojektowanie i budowa maszyny latającej, która będzie mogła używać niekonwencjonalnego źródła energii przy zachowaniu dobrych parametrów lotu. Jednak ambicją studentów jest, aby efektem ich pracy było coś dużo większego niż sama konstrukcja samolotu. Pragną rozpowszechniać nowoczesne technologie łączące elektromobilność z OZE. Dla zespołu bardzo ważne jest budowanie świadomości społeczeństwa w zakresie zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska.

   W roku akademickim 2018/2019 projekt samolotu solarnego, stworzony przez AGH Solar Plane, został doceniony jako najbardziej innowacyjny projekt studencki – otrzymał on pierwsze miejsce w konkursie POTENCJOmetr w kategorii projektów konstruktorskich. Członkowie zespołu, prezentując efekty swojej pracy, brali udział w wielu międzynarodowych konferencjach naukowych m.in. AGH International Student Conference, Student Science EXPO 2018, 6th International Conference on Renewable&Non-Renewable Energy w Miami oraz Academicsera w Osace.

   Premiera bezzałogowego samolotu solarnego "Franek" odbyła się 10 lipca 2019 r. w Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie. Rozpiętość skrzydeł modelu wynosi 3,8 metra, a na ich poszyciu zamontowane jest aż 48 paneli fotowoltaicznych, które zasilają maszynę. Moc generowana przez panele wynosi 184W w punkcie mocy maksymalnej. Dodatkowo samolot wyposażony jest w baterie litowo-jonowe, dzięki czemu możliwe jest magazynowanie wytworzonej energii oraz zapewnienie zasilania w przypadku zachmurzenia. Samolot sterowany jest zdalnie i może osiągać prędkości 40-50 km/h. Model posiada również system pierwszoosobowego widoku ze sterowaniem głową, dzięki okularom VR i kamerze umieszczonej na stateczniku. Waga całego modelu to zaledwie 4,5kg, wykonany jest on głównie z balsy oraz włókna węglowego.

 

1.jpg

 

2.jpg

 

3.jpg

4.jpg

 

5.jpg

 

6.jpg

 

7.jpg

 

Źródło: AGH SOLAR PLANE