1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

Feliks Bołsunowski urodził się na ziemiach dzisiejszej Ukrainy w okolicach Kijowa 13 czerwca 1881 r.

Był  wychowankiem Korpusu Kadetów w Kijowie. Służył w armii rosyjskiej. Brał udział w wojnie rosyjsko - japońskiej 1904–1905. Dowodził kompanią saperów. Następnie w  latach 1907 – 1908  po „zdradzie” wojsk lądowych znalazł się w lotnictwie jako… dowódca  kompanii aeronautycznej. W 1909 r. był absolwentem Oficerskiej Szkoły  Aeronautycznej nad Newą w Petersburgu. Na front I wojny światowej wyruszył jako dowódca dywizjonu aeronautycznego. Na początku 1918 r. wstąpił do powstającego  II Korpusu Polskiego. Mając wiedzę lotniczą przystąpił do formowania oddziału lotnictwa. Daremnie. Dlatego wrócił do saperów. Po bitwie pod Kaniowem znalazł się w niewoli niemieckiej. Mając wolny czas w czasie internowania odpowiednio wykorzystał. Prowadził wykłady z lotnictwa i teoretyczne szkolenie przyszłych pilotów dla wojsk balonowych. 17 listopada 1918 wstąpił do powstałego Wojska Polskiego. Powierzono  mu stanowisko zastępcy szefa Sekcji Żeglugi Napowietrznej Ministerstwa Spraw Wojskowych. Jeszcze w grudniu objął dowodzenie nad I Lotniczym  Batalionem Uzupełnień. Rok później w kwietniu 1919 został oddelegowany do stolicy Wielkopolski. Tu w Poznaniu miał formować oddziały balonowe. Z rozkazu podpułkownika Aleksandra Wańkowicza przystąpił do  organizowania Oficerskiej Szkoły Aeronautycznej. Po jej utworzeniu  został jej pierwszym komendantem. szkoły. Z chwilą wybuchu wojny polsko – rosyjskiej brał w niej udział. Po jej zakończeniu wrócił do Szkoły. W 1922 r. awansowany na stopień pułkownika. Z dniem 1 listopada 1923 r. został przydzielony do Departamentu IV Żeglugi Powietrznej Ministerstwa Spraw Wojskowych. Zmarł 13 lipca 1929 r. w syrenim grodzie. 

 

Źródło: Konrad RYDOŁOWSKI