1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

Jan Schram urodził się 20 lutego 1894 r. w Gródku Jagiellońskim. Lata dziecięce przyszło mu spędzić w Jarosławiu. Maturę zdał we Lwowie. Jako ochotnik służył w Legionach Polskich.

Brał udział w wojno polsko – rosyjskiej i wojnie polsko – ukraińskiej. W tej ostatniej miał swój udział w walkach o polskość Lwowa. Po skończonej wojnie zgłosił się do lotnictwa. Służbę zaczął w… Toruniu, gdzie stacjonował 4. Pułk Lotniczy. Gród Kopernika „zdradził” dla Lwowa i 6. Pułku Lotniczego. To w nim we wrześniu 1927 r. objął dowodzenie   eskadrą. W maju następnego roku został  komendantem parku 6. Pułku. 26 czerwca 1931 r. objął dowództwo 65 eskadry liniowej. W październiku 1932 r. dowodził  II dywizjonem liniowym. W lutym 1934 r. objął dowodzenie 63 eskadrą towarzyszącą. W październiku 1934 r. wrócił do 65 eskadry liniowej i był jej dowódcą do stycznia 1935 r.  Z dniem 31 sierpnia 1935 r. został przeniesiony w stan spoczynku.

 

Po wybuchu wojny chciał walczyć i to w swoim pułku. Nie udało się. Wrócił do Jarosławia gdzie mieszkał z rodziną. W  listopadzie 1939 r. został aresztowany przez Niemców. Uniknął śmierci. Pozostawał w rękach hitlerowców jako zakładnik. Działał w konspiracji. Po wojnie, po wyzwoleniu przez bardzo krótko był  pierwszym powojennym burmistrzem Jarosławia. Nowa władza działająca pod dyktando Moskwy nie przepadała za tymi którzy wykonywali rozkazy Londynu. Jan został aresztowany. Trafił do więzienia we Lwowie, Kijowie i Charkowie. Swoją wędrówkę po więzieniach zakończył w obozie dla internowanych oficerów polskich pod  Moskwą. Udało mu się wrócić do Polski w listopadzie 1947 r. Z całą pewnością nie zaznał spokoju. Dbali o to funkcjonariusze Urzędu Bezpieczeństwa. Jan Schram zmarł  12 lutego 1968 r. w Jarosławiu.

 

Źródło: Konrad RYDOŁOWSKI