1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

Ryanair, linia lotnicza nr 1 w Europie z zadowoleniem przyjęła orzeczenie Sądu Apelacyjnego

podtrzymujące dotychczasową politykę Ryanair w zakresie komunikacji i bezpośredniej wypłaty odszkodowań z tytułu EU261 na rzecz klientów oraz odrzuceniu wniosku firmy Bott & Co Solicitors Ltd o wypłatę wynagrodzeń, których nie mogą uzyskać od klientów, gdyż Ci otrzymali bezpośrednie odszkodowania od Ryanair.

 

 

 

ryanair_logo_tablica_13022019Ll.jpg

 

 

 

Sędzia Lewison, który przewodniczył w rozprawie sądu apelacyjnego i orzekał wraz z sędziami Simonem i Lindblomem, stwierdził, że procedury reklamacyjne Ryanaira „umożliwiają pasażerom dochodzenie odszkodowań przy minimalnym nakładzie pracy”. Sąd apelacyjny orzekł więc dokładnie tak samo jak Sąd Najwyższy w Londynie, który w zeszłym roku orzekł, iż “Ryanair stworzył czytelny i łatwy w użyciu system, dzięki któremu pasażerowie mogą wysuwać roszczenia o odszkodowania w związku z opóźnieniem lub anulacją lotu online lub korespondencyjnie bez pomocy osób trzecich.”

 

Ryanair wzywa wszystkich pasażerów, którzy chieliby wnieść roszczenia odszkodowawcze z tytułu EU261, do uczynienia tego bezpośrednio w Ryanair i unikania tzw. „łowców reklamacji” jak Bott & Co, Fairplane, Hayward Baker, Sky Legal i Flightright, którzy pobierają prowizję w wysokości ponad 40% z odszkodowania w wysokości 250€. Klienci, którzy zgłoszą roszczenia bezpośrednio w Ryanair otrzymają 100% odszkodowania bez konieczności odliczenia honorarium „łowców reklamacji”.

 

W zeszłym roku Ryanair utworzył specjalny Dział ds. Obsługi Odszkodowań, który rozpatruje wnioski o odszkodowania w ciągu 10 dni roboczych.

 

Kenny Jacobs z Ryanaira powiedział

“Z zadowoleniem przyjmujemy orzeczenie Sądu Apelacyjnego podtrzymujące zeszłoroczną decyzję Sądu Najwyższego w Londynie uznającego za właściwą politykę Ryanaira w zakresie komunikacji i bezpośredniej wypłaty odszkodowań z tytułu EU261 na rzecz klientów. Jeseśmy przekonani, iż orzeczenie to powstrzyma „łowców reklamacji” jak Bott & Co, Fairplane, Hayward Baker, Sky Lega i Flightright, którzy niepotrzebnie angażują klientów w procesy sądowe, tylko po to, aby pobrać od nich ponad 40% ich odszkodowania.

 

Ryanair wzywa wszystkich pasażerów, którzy chieliby wnieść roszczenia odszkodowawcze, do uczynienia tego bezpośrednio w Ryanair i unikania tzw. „łowców reklamacji” i ich wysokich prowizji. Ryanair stworzył w zeszłym roku specjalny Dział ds. Obsługi Odszkodowań, który rozpatruje wnioski o odszkodowania w ciągu 10 dni roboczych.”

 

Źródło: Ryanair