1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

Aleksander Majewski urodził się  6 maja 1899 r. Z dala od Polski bo w Charkowie chodził do szkoły. W drugim roku trwania I wojny światowej rozpoczął służbę wojskową.

Służył jako ochotnik w armii rosyjskiej. Po ukończeniu szkoły oficerskiej został dowódcą kompanii piechoty. W 1916 r. awansował do stopnia porucznika. Nie wrócił do odrodzonej Polski 1918 r. Po rewolucji październikowej  służył w Czerwonej Armii. W nowej Polsce znalazł się w 1919 r. Rozpoczął służbę w Wojsku Polskim w stopniu szeregowego. Rok  później  przywrócono mu stopień oficerski. W latach 1924 – 1925 zdobywał wiedzę lotniczą w Bydgoszczy. Tu z miasta nad Brdą został przydzielony do 6. Pułku Lotniczego. W styczniu 1930 roku został promowany na stopień kapitana i objął dowodzenie 63 Eskadrą Towarzyszącą.  W 1934 r. znalazł się w 64 Eskadrze  jako jej oficer taktyczny. Dowodził eskadrami treningowymi w 6. i 5. Pułku Lotniczym.

W maju 1939 r. objął dowództwo  obrony przeciwlotniczej twierdzy brzeskiej. Bronił tej w pamiętnym wrześniu 1939 r. Nie godził się z przegraną. Ruszył za bronią do Francji. Wstąpił do odradzającego się lotnictwa. Zajął się szkoleniem obserwatorów lotniczych. Gdy spadkobiercy Napoleona Bonaparte skapitulowali ewakuował się do Wielkiej Brytanii. Zajmował podobną pracą co przed przybyciem na Wyspę Ostatniej Nadziei. W 1944 r. został  odsunięty od dowodzenia. Z lotnictwem się nie rozstał. Latał w lotnictwie cywilnym Wielkiej Brytanii. Wrócił do Polski w 1945 r. Do połowy 1947 r.  był zastępcą komendanta Oficerskiej Szkoły Lotniczej. Z OSL w Dęblinie trafił do pionu szkolenia Dowództwa Wojsk Lotniczych. W 1948 r. w maju został oddelegowany do powstającego lotnictwa morskiego. To on był organizatorem i pierwszym dowódcą Samodzielnej Eskadry Lotniczej Marynarki Wojennej. Po ucieczce samolotem do Szwecji jednego z oficerów został aresztowany. Wyrokiem Sądu Marynarki Wojennej został skazany. Otrzymał wyrok cztery lata więzienia i degradację do stopnia marynarza. Najwyższy Sąd Wojskowy złagodził wyrok do półtora roku więzienia i degradacji do stopnia kapitana. Wyrok uchylono w 1956 r. Aleksander Majewski w styczniu 1957 r. został przywrócony do służby wojskowej. Jednocześnie mógł wrócić do latania. W połowie  stycznia 1960 r. przeszedł w stan spoczynku. Będąc cywilem został zastępcą dyrektora Oddziału PLL Lot w Gdańsku. Zmarł 6 maja 1980 r.

 

Źródło: Konrad RYDOŁOWSKI