1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

Droniada – konkursie dla zespołów akademickich w misjach z wykorzystaniem dronów i systemów analizy informacji. 

 Skoncentrowany będzie na dwóch obszarach ważnych z punktu widzenia branży dronowej: tzw. Urban Space (U-Space) oraz inspekcji infrastruktury liniowej. Droniada to poligon technologiczny, na którym konstruktorzy mogą w praktyce zaprezentować swoje rozwiązania użytkownikom i przedsiębiorcom oraz rzeczywisty sprawdzian działań w U-Space

 

 

 Znalezione obrazy dla zapytania dron
 
(7 – 9 czerwca 2018 r., czwartek – sobota, Aeroklub Krakowski, Pobiednik Wielki) 
 
Terminarz Droniady 2018
06.06.2018 - O godz. 18.00 pierwsza odprawa przedkonkursowa podczas konferencji droniadowej. Losowanie kolejności startów zespołów w I konkurencji. 
 
07.06.2018 - O godz. 9 zaczyna się sprawdzian techniczny, czyli pierwsza konkurencja. Uczestnicy mają określony 15 minut na przedstawienia swoich osiągnięć, technologii, rozwiązań. Wskazują na to co zrobili i jak, maja się wykazać wiedzą i amodzielnością. Komisja Konkursowa zadaje pytania merytoryczne. Uczestnicy mają obronić swoje konstrukcje i ich funkcjonalność. Określają dodatkowo w jakim budżecie to wykonali (element informacyjny opotencjale / PLN). O godz. 13. losowanie kolejności startów w II konkurencji iplatform docelowych, następnie kolejności startów i pól akcji w III konkurencji.
Od 18.00 do 20.00 konferencja droniadowa. O godz. 8.00 meldują się na odprawie wszystkie zespoły. Do startu szykują się pierwsze cztery zespoły, w pogotowiu są kolejne. Generalnie poszczególne czwórki mają startować o pełnych godzinach. Wprowadzimy transmisję wideo lądowania na platformach. Po II konkursie podamy współrzędne geograficzne przebiegu sieci średniego napięcia i 10 słupów energetycznych pod kątem III konkurencji. O godz. 15.00 startuje pierwsza dwójka. O godzinie 17.00 zakończenie zawodów. Od 18.00 do 20.00 konferencja droniadowa.

08.06.2018 - O godz. 8.00 meldują się na odprawie wszystkie zespoły. Do startu szykują się pierwsze cztery zespoły, w pogotowiu są kolejne. Generalnie poszczególne czwórki mają startować o pełnych godzinach. Wprowadzimy transmisję wideo lądowania na platformach. Po II konkursie podamy współrzędne geograficzne przebiegu sieci średniego napięcia i 10 słupów energetycznych pod kątem III konkurencji.
O godz. 15.00 startuje pierwsza dwójka. O godzinie 17.00 zakończenie zawodów. Od 18.00 do 20.00 konferencja droniadowa.
 
09.06.2018 - O godz. 13.00 rozpoczęcie Olimpiady DroneRadar. Ogłoszenie wyników Droniady, wręczenie nagród. O godz. 14.00 pokazy maszyn w kategoriach citius, altius, fortius. Prezentacja maszyn w locie. Od 18.00 do 20.00 konferencja droniadowa.
 Związki Droniady z programem sektorowym „Żwirko i Wigura”
1. Implementacja elementów funkcjonalnych przestrzeni U-Space na potrzeby ratownictwa, transportu i inspekcji infrastruktury.
2. Stymulowanie gospodarki cyfrowej poprzez wykorzystanie dronów jako elementów złożonych systemów internetu rzeczy (ang. IoT).
3. Droniada jest poligonem weryfikującym możliwości systemów opartych o bezzalogowce, realizujących konkretne potrzeby mogące stać się podstawą rozwoju gospodarczego dziedziny.
4. To jednocześnie edukacja społeczna w zakresie popularyzacji systemów bezzałogowych w realnych gałęziach przemysłu i usług.
5. Droniada stymuluje rozwój kompetencji technologicznych i zarządczych zarówno po stronie przedstawicieli świata akademickiego jak i biznesu oraz sektora publicznego.
Ogólnie o konkursie
W konkursie wezmą udział czteroosobowe zespoły akademickie, które potrafią połączyć wiedzę z robotyki, teleinformatyki, geoinformacji, elektroniki i lotnictwa. Zawodom będą się przypatrywać przedstawiciele branży systemów bezzałogowych, internetu rzeczy, systemu reagowania kryzysowego i gestorzy infrastruktury krytycznej. Z jednej strony chcą oni poznać możliwości dronów w przestrzeni U-Space (wręcz dronoidów, oficjalnie Bezzałogowe Statki Powietrzne  BSP) jako części gospodarki opartej o dane, z drugiej strony – znaleźć nowych pracowników.
Sam konkurs jest tak zaplanowany, aby sprawdzić aktualne oraz potencjalne możliwości systemów bezzałogowych w dostarczaniu realnej wartości odbiorcy końcowemu. Szczególnie zależy nam na:
bezpiecznej i kompletnej integracji platform bezzałogowych w swojej różnorodności z narzuconymi przez organizatorów elementami infrastruktury U-Space (UTM, geofencing, infrastruktura naziemna);
autonomicznej realizacji zadania w każdej z konkurencji;
prawidłową realizację zasad współdzielenia U-Space tj. przestrzeganie wypracowanych przed konkursem przez wszystkie drużyny, zasad wzajemnego antykolizyjnego poruszania się platform BSP współdziałających we wspólnej ograniczonej przestrzeni.

Nagrodę Główną zdobędzie ten zespół, który uzyska najwięcej punktów z poszczególnych konkurencji dronowego triatlonu.
Strona wydarzenia:
http://www.5zywiolow.pl/droniada-2018/