1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)
Program uroczystości otwarcia
Waimea Cargo Terminal Rzeszów-Jasionka
12 czerwca 2017
11.30 – 12.00 Rejestracja zaproszonych gości Waimea Cargo Terminal Rzeszów-Jasionka
Terminal Cargo Portu Lotniczego Rzeszów-Jasionka
12.00 – 12.05 Powitanie gości
Prowadzący Mariusz Zieliński, dziennikarz, prezenter radiowy 12.05– 12.25 Przemówienie otwierające uroczystość, prezentacja inwestycji
Przemówienie Prezesa Zarządu Waimea Holding S.A., inwestora Cargo Terminal Rzeszów-Jasionka
Andrzej Rosiński, Prezes Zarządu Waimea Holding S.A.
12.25 – 12.30 Przemówienie Marszałka Województwa Podkarpackiego
Władysław Ortyl, Marszałek Województwa Podkarpackiego 12.30 – 12.35 Przemówienie Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Rozwoju – do potwierdzenia
Adam Hamryszczak, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju 12.35 – 12.40 Przemówienie Prezydenta Miasta Rzeszów
Tadeusz Ferenc, Prezydent Miasta Rzeszów 12.45 – 12.50 Przemówienie Prezesa Zarządu Portu Lotniczego „Rzeszów-Jasionka” Sp. z o.o.
Michał Tabisz, Prezes Zarządu Portu Lotniczego „Rzeszów-Jasionka” Sp. z o.o. 12.55 – 13.00 Przemówienie Prezesa Zarządu TS Logistics Sp. z o.o.
Krzysztof Trzciński, Wiceprezes Zarządu TS Logistics Sp. z o.o. 13.00 – 13.15 Uroczyste otwarcie Waimea Cargo Terminal Rzeszów-Jasionka
W uroczystym otwarciu i przecięciu wstęgi biorą udział:
Andrzej Rosiński, Prezes Zarządu Waimea Holding S.A.
Władysław Ortyl, Marszałek Województwa Podkarpackiego
Adam Hamryszczak, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju
Tadeusz Ferenc, Prezydent Miasta Rzeszów
Michał Tabisz, Prezes Zarządu Portu Lotniczego „Rzeszów - Jasionka” Sp. z o.o.
Zbigniew Halat, Wiceprezes Zarządu Portu Lotniczego „Rzeszów - Jasionka” Sp. z o.o.
Stanisław Kluza, Prezesa Zarządu Banku BOŚ S.A. – do potwierdzenia Grzegorz Kwiecień, Prezes Zarządu TS Logistics Sp. z o.o.
Jarosław Cisak, Prezes Jungheinrich Polska Sp. z.o.o.
Leszek Faltyniak, Prezes Zarządu Trasko-Inwest Sp. z o.o.
Uroczyste przecięcie wstęgi, toast 13.20 Poczęstunek Magazyn logistyczny TS Logistics
od 13.40 Zwiedzanie obiektu Terminal Cargo Portu Lotniczego Rzeszów-Jasionka
Magazyn logistyczny TS Logistics
14.30 Zakończenie uroczystości