1 1 1 1 1 Rating 5.00 (6 Votes)
Historia przemysłu lotniczego w naszym kraju posiada już blisko stuletnią tradycję. Przez cały czas dąży do zaznaczenia swojej silnej pozycji na rynku światowym. Jest to możliwe dzięki ciągle rosnącej sprzedaży samolotów. W tym dziale pragniemy przedstawić Państwu najbardziej znane zakłady przemysłu lotniczego zarówno w Polsce, jak i za granicą.
Jak opisujemy w dziale historycznym, pierwsze próby zorganizowania przemysłu lotniczego podjęto w roku 1910, kiedy utworzono Warszawskie Towarzystwo Lotnicze "Awiata" mające prowadzić szkołę dla pilotów oraz warsztaty lotnicze. Później, w okresie II wojny światowej, na potrzeby niemieckiego lotnictwa wojskowego utworzono zakłady produkcji płatowców i remontu silników. Po wojnie zostały one przejęte przez władze polskie i na ich bazie tworzono zakłady produkujące na potrzeby lotnictwa.
W wyniku decyzji politycznych po wojnie praca zakładów oparła się głównie na licencjach zakupionych od ZSRR. Wtedy to właśnie powstały zakłady w Mielcu i Świdniku oraz wytwórnia silników w Rzeszowie. Upadek komunizmu i załamanie gospodarcze wschodnich sąsiadów postawiły polski przemysł w trudnej sytuacji. Prawie 75% produkcji z dnia na dzień straciło głównego odbiorcę. Wówczas konieczna stała się restrukturyzacja zakładów.
Na dzień obecny przemysł lotniczy w naszym kraju obejmuje kilkanaście zakładów państwowych, produkujących zarówno silniki, jak też osprzęt i wyposażenie lotnictwa.
oprac.www.samoloty.pl

Przedsiębiorstwa lotnicze w Polsce:
-
WSK PZL Mielec - obecnie Polskie Zakłady Lotnicze Sp. z o.o.
-
WSK PZL Świdnik
- WSK PZL Rzeszów
 

- WSK PZL Kalisz
- WSK Okęcie
- WSK Wrocław
- Lubelska Wytwórnia Samolotów
- Podlaska Wytwórnia Samolotów
- Wojskowe Zakłady Lotnicze nr 3 w Dęblinie