1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

39. eskadry BréguetówPrzedstawiamy kolejną postać z lotniczego świata. Tym razem to Franciszek Rudnicki, od śmierci którego, 2 maja, minęło 64. lata.

 

 

 

 

 

Franciszek Rudnicki przyszedł na świat 21 października 1894 r. na Wołyniu. Początkowo (lata: 1915 - 1917) służył w armii rosyjskiej. Był artylerzystą. W chwili wybuchu wojny domowej w Rosji „udał się” do Francji. Tam na gościnnej ziemi przodków Napoleona I Bonaparte, wstąpił do formowanej Armii Polskiej. Od sierpnia 1918r. do marca 1919r. pracował w zakładach lotniczych. Były to zakłady Farmana. W kwietniu 1919r. rozpoczął półroczny kurs pilotażu. Po jego ukończeniu, w listopadzie został włączony w skład eskadry 39. BR (39. eskadry Bréguetów, późniejszej 16. eskadry wywiadowczej). Pozostał w niej do sierpnia 1920r.


Brał udział w wyprawie na Kijów. Na początku sierpnia w stopniu podporucznika pilota, został tymczasowym dowódcą eskadry. Jednakże 12 sierpnia, w czasie lotu bojowego, został ciężko ranny i musiał zrezygnować tymczasowo ze służby.

 

 

franciszek

foto: niebieskaeskadra.pl


Do 16. eskadry wywiadowczej powrócił rok później, w lipcu. Eskadra wchodziła wówczas w skład 1. Pułku Lotniczego. Pozostał w niej siedem miesięcy. Od lipca 1923r. do maja 1924r. w stopniu kapitana pilota dowodził 12. eskadrą wywiadowczą, wchodzącą w skład I. dywizjonu wywiadowczego 1. Pułku Lotniczego.


W latach 1924 – 1925, w stopniu majora pilota, był komendantem Szkoły Mechaników w Bydgoszczy. Następnie studiował na Ecole Superieure d`Aeronautique w Paryżu. Ukończył ją w 1927r., uzyskując dyplom inżyniera lotnictwa. Po powrocie do Polski był komendantem Centralnej Szkoły Mechaników Lotniczych. Placówka mieściła się nad Brdą w Bydgoszczy. W 1929r. Szkoła zmieniła nazwę na Szkołę Mechaników Lotniczych i została  włączona do Centrum Wyszkolenia Podoficerów Lotnictwa.


W 1935r. został powołany na najwyższe stanowisko dowódcze w Centrum Wyszkolenia Podoficerów Lotnictwa w Bydgoszczy. Po dwóch latach został kierownikiem Instytutu Technicznego Lotnictwa.. Był nim do pamiętnego 1939r. Po klęsce wrześniowej ewakuował się na zachód. Lata 1941 - 1942 spędził w lotnictwie wojskowym na Wyspie Ostatniej Nadziei. Od 1942r. do 1944 r. był komendantem Polskiej Szkoły Technicznej w Halton. Przez następne dwa lata pełnił analogiczne stanowisko w Lotniczej Szkole Technicznej RAF w Locking. Po zakończeniu drugiej wojny światowej pozostał na emigracji. Mieszkał w Wielkiej Brytanii. Zmarł 2 maja 1952r.

 

Konrad RYDOŁOWSKI