1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

Wczoraj, 4 listopada 2014 opublikowany został raport końcowy nr 764/13 opracowany przez PKBWL ws. wypadku samolotu samolotu Piper PA-28, który wydarzył się 8 czerwca 2013 r. na lotnisku Żerniki.

Przebieg zdarzenia:

"W dniu zdarzenia trzy samoloty, wśród nich PA28R, który uległ wypadkowi, wykonywały lot z lotniska EPTO na lądowisko EPZE. PA28R wykonywał lot jako drugi. Samoloty zgodnie z obowiązującymi procedurami MATZ/MCTR EPKS zgłaszały się kolejno do organu służby ruchu lotniczego (TWR EPKS) w okolicach punku nawigacyjnego „KILO” w celu otrzymania zgody na przelot przez MATZ/MCTR.

Pilot samolotu wykonujący lot przed samolotem PA28R zapytał TWR EPKS czy na lotnisku występuje opad deszczu. TWR EPKS przekazał pilotowi informację, że nad EPKS, aktualnie nie ma opadu deszczu. Pilot poinformował TWR EPKS, że on obserwuje opad deszczu pomiędzy obecną pozycją, a EPZE. Po kilku sekundach od ostatniej korespondencji dotyczącej opadów, pilot samolotu, który wystartował z EPZE informuje o przejściu burzy nad lądowiskiem i zalaniu jego powierzchni przez wodę, która może utrzymać się przez kilka minut.

Pilot samolotu PA28R jako drugi nawiązał łączność z TWR EPKS o godzinie 13.35, w odległości 3 NM do punktu nawigacyjnego „KILO”. Pilot PA28R otrzymał zezwolenie na kontynuowanie lotu w MATZ/MCTR EPKS według przepisów z widocznością (VFR) na wysokości nie wyżej niż 1500 stóp według ciśnienia QNH. Po przelocie i zgłoszeniu punktu „KILO” pilot PA28R poprosił TWR EPKS o informacje o kierunku i prędkości wiatru na lotnisku EPKS, które otrzymał (140 stopni 4 węzły). Następnie pilot PA28R poinformował TWR EPKS o obserwacji lądowiska EPZE. TWR EPKS poinformował pilota o aktualnym kierunku i prędkości wiatru EPKS (150 stopni 3 węzły) oraz poprosił o zgłoszenie lądowania.

Następnie trzeci samolot lecący na EPZE nawiązał łączność przed punktem „KILO” z TWR EPKS. Po zameldowaniu przez ostatni z trzech samolotów pozycji na prostej do lądowania, TWR EPKS wezwał pilota PA28R z prośbą o podanie aktualnej pozycji. Ze względu na brak odpowiedzi ze strony pilota PA-28R TWR EPKS poprosił pilota samolotu oczekującego na start z EPZE o informacje na temat PA28R. Pilot poinformował TWR EPKS, że wyłączy silnik i postara się coś dowiedzieć. TWR EPKS w dalszym ciągu próbował nawiązać łączność radiową z pilotem samolotem PA28R. TWR EPKS otrzymał informacje od pilota ostatniego lecącego samolotu o prawdopodobnym wypadku samolotu PA28R. Chwilę później pilot samolotu, który miał startować z EPZE, telefonicznie poinformował TWR EPKS o wypadku samolotu PA28R, który wypadł z DS oraz, że pilot oraz pasażer opuścili samodzielnie samolot bez obrażeń".

 

"Przyczyny wypadku:

1. Niewłaściwa konfiguracja samolotu do lądowania.
2. Nieustabilizowane podejście do lądowania.
3. Lądowanie z przelotem.
4. Przyziemienie na trzy punkty."

 

"Zaproponowane zalecenie dotyczące bezpieczeństwa:

1. Organizacja zrzeszająca pilota samolotu:

W celu zapobiegania podobnym zdarzeniom w przeszłości zapoznać pilotów zrzeszonych w organizacji z wynikami badania wraz z omówieniem popełnionych błędów.

2. Zarządzający lądowiskiem EPZE:

Komisja sugeruje wystąpienie do Prezesa Agencji Nieruchomości Rolnych z prośbą o umożliwienie pozyskania gruntów graniczących z lądowiskiem, w celu przesunięcia progu DS 24, co umożliwi wydłużenia DS i przyczyni się do poprawienia poziomu bezpieczeństwa wykonywania operacji lotniczych.

3. Agencja Nieruchomości Rolnych:

PKBWL w celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa operacji lotniczych na lądowisku EPZE sugeruje umożliwienie zarządzającemu lądowiskiem pozyskanie gruntów graniczących z lądowiskiem na kierunku 239 stopni, w celu przedłużenia drogi startowej."

 

Pełną treść raportu przeczytać można na stronie internetowej PKBWL.