T1Artykuł trzeci z serii "Teleinformatyka i Telekomunikacja w transporcie lotniczym" – sieć CIDIN i AMHS.

 

 

 

 

 

CIDIN (Common ICAO Data Interchange Network) - system ten został wynaleziony na początku informatyzacji lotnictwa i ze względu potrzebę bezproblemowego i szybszego przekazywania ramek AFTN (komunikatów ATS) dzięki protokołowi X.25 oraz modelu ISO OSI. System powstał w 1980 roku by zastąpić rdzeń AFTN gdzie przepływność informacji przez medium była o wiele razy mniejsza niż dzisiaj i wynosiła 64 kbit/s. CIDIN nie ingeruje w ramkę AFTN ale dzięki komponentom kopiuje jego zawartość przez co można uznać że przesyła dane AFTN a robi to na "peer-to-peer". Wymiana wiadomości pomiędzy dwoma punktami jest zdefiniowana na podstawie tablicy routingu, alternatywna ścieżka gdy główna trasa jest niedostępna, jest wybierana automatycznie. Dwa dedykowane komponenty zarządzają AFTN i CIDIN oraz komunikują się z rdzeniem wiadomości przełącznika przez warstwy protokołu interfejsu, który umożliwia wymianę komunikatów między AFTN i siecią CIDIN.

 

Obecnie ramki AFTN są przesyłane za pomocą AMHS (ATS Message Handling System) - system który został stworzony by zastąpić AFTN i CIDIN do komunikacji ziemia - ziemia. Jest integralną częścią koncepcji CNS/ATM i związany ze środowiskiem ATN (ang. Aeronautical Telecommunication Network). Oparty o standard przemysłowy X.400 oraz zasady routingu opartego na standardzie TPC/IP. Przesyła komunikaty ATS, depesze NOTAM i informacje meteorologiczne przez siec ATN w trybie "przechowaj i prześlij". Tryb ten polega na przechowywaniu wszystkich wiadomości do 30dni wraz z informacją o jego adresacie i odbiorcy. Sieć AMHS składa się z połączonych serwerów przełączania wiadomości ATS w warstwie aplikacji (7 warstwa ISO OSI).

W architekturze AMHS mogą występować takie urządzenia jak M-Switch X.400 i M-Store X.400 oraz połączenia pomiędzy tymi urządzeniami opisywane według protokołów P1, P3, P7 i X.400 API.

M-Switch X.400 - urządzenie które przesyła wiadomości i łączy pozostałe urządzenia w sieci AMHS oraz sieci zewnętrznej

M-Store X.400 - zajmuje się przechowywaniem przesłanych wiadomości

 

T1

 

Źródło : http://www.isode.com/

 

Jeśli któryś z systemów wewnętrznych chciałby przesłać plan lotu lub informację NOTAM, powinien komunikować się za pomocą terminali lub aplikacji AMHS i także w tym przypadku działa przechowywanie wiadomości przez 30dni.


Jeżeli któryś z systemów wewnętrznych chciałby przesłać plan lotu lub informację NOTAM, powinien komunikować się za pomocą terminali lub aplikacji AMHS i także w tym przypadku działa przechowywanie wiadomości przez 30 dni. 

 

T2

Źródło : http://www.isode.com/

 

 

Możliwość uruchomienia systemu AMHS w 2 wersjach :

- AMHS Basic Profile - nowy schemat adresacji (O/R Name - Orginator Recipient Name). Brak przywiązania do protokołu X.25

- AMHS Extended Profile - możliwość dołączenia do wiadomości załączników, możliwość zastosowania usług katalogów, brak ograniczenia w długości depesz, bezpieczeństwo.

AHMS umożliwia dodatkowo jako zamiennik AFTN/CIDIN mechanizmy uwierzytelniania przesyłanych wiadomości, zdolność wymiany danych binarnych, długość depeszy nie ograniczona w 1800 znakach.

AFTN, CIDIN i AMHS razem tworzą zintegrowane środowisko, które jest zwane "ATS Messaging" i ze względu na rozproszony charakter tych sieci, ewolucja musi się odbywać stopniowo w tych systemach. Podczas przejścia wiadomości z AFTN/CIDIN do AMHS będą wymieniane bezpośrednio pomiędzy użytkownikami wszystkich sieci. Komunikacja pomiędzy punktem A i B może obejmować kombinację segmentów ścieżki tych trzech sieci. Niektóre urządzenia mają przepływność 150tyś wiadomości na godzinę.

Poniżej przykładowa wiadomość z systemu AMHS :

 

T3

Źródło : http://creatingawareness.co.uk/

 

Poniżej screan z programu obsługującego wiadomości AFTN i AMHS, przypomina obecne programy pocztowe.

Poniżej screan z programu obsługującego wiadomości AFTN i AMHS, przypomina obecnie programy pocztowe.

 

T4

Źródło : http://www.stonefield.co.uk/

 

 

Dodatkowe źródła :

Specyfikacja pełna systemu http://www.eurocontrol.int/ses/public/standard_page/amhs_spec

 

Tekst: Robert Gałus 

Fot. za: lotnictwo.rgal.pl