Inband Control GM 231.To już piąty artykuł z serii Teleinformatyka i telekomunikacja w transporcie lotniczym. Poniżej przedstawię ogólną charakterystykę systemu komunikacji radiowej.

 

 

 

Radiokomunikacja firmy Rohde & Schwarz jest najbardziej cenioną marką w lotnictwie ze względu na swoją precyzję i doskonałość. Model GV 201, który jest przedstawiony na rysunku nr 1, ma za zadanie komunikować się za pomocą jedno lub wielokanałowego połączenia ziemia-powietrze na częstotliwości VHF[1] i UHF[2]. Jest używany przez biuro kontroli ruchu powietrznego w przedziale 118 – 144 MHz VHF oraz 255 – 400 MHz UHF. REM BUS Drive Unit GV 201 (rysunek 1) to urządzenie monitorujące i kontrolujące nowoczesny system radiowy. Diagnostykę można prowadzić z poziomu komputera w systemie MS-DOS lub Windows przez port RS-232.

 

Rysunek 1, REM BUS Drive Unit GV 201. Autor - Robert Gałus

 

Moduły EU231 mają za zadanie odbieranie sygnału na zadanej częstotliwości, na poniższym rysunku nr 2 możemy zobaczyć pięć takich modułów. Pierwszy moduł obsługuje częstotliwość 121,075MHz, która jest przypisana do kontroli ruchu lotniczego podejścia (APP). Świecąca się dioda na pomarańczowo oznacza wykryty głos w eterze, tzn. jedna ze stron obecnie nadaje albo kontrolera albo pilot. Model ten zapewnia w pełni czysty sygnał mówiącego. Inicjacja testu jest przeprowadzana przez powiązane jedno lub wielokanałowe moduły lokalnie lub zdalnie przez moduł REM BUS lub przez jedno kanałowy odbiornik jak i przez moduł INBAND sterowany RMCS[3]. Testuje częstotliwość VHF i UHF z odstępami 25 lub 8.33 KHz

 

Rysunek 2, Moduły RX VHF EU231 i test generatora GT231. Autor - Robert Gałus

 

Moduły INBAND (na rysunku nr 3) oferują szybki i dwukierunkowy przesył głosu oraz transmisję  RCM[4] dla pojedynczego dupleksowego kanału radiowego.

 

Rysunek 3, Inband Control GM 231. Autor Robert Gałus

 

Opis modułu (rysunek nr 3 i nr 4) :


1 – Moduł na samej górze po lewej pokazuje poziom przyrostu sygnału dla linii telefonicznej od -6 do 36dB, co 6dB
2 – możliwość przełączenia kierunku przesyłu danych pomiędzy RX a TX
3 – przełącznik : Pozycja górna (align) – moduł włączony, ale jest korekcja błędów częstotliwości odpowiedzi na linii telefonicznej; pozycja środkowa (off) – moduł wyłączony; pozycja dolna

(User 20) – moduł załączony
4 – Dioda zasilania AC dla modułu
5 – dioda Test  informuje o poprawności sygnału prądowego
6 – dioda Check, zaświecona oznacza, iż pojawił się błąd na transmiterze lub odbiorniku
7 – dioda User 1, zapalona dioda oznacza, że użytkownik zdefiniował funkcję, która została włączona na radiu
8 – przełącznik Auto, przełączenie pomiędzy radiem A i B, pozycja auto przełącza samoczynnie radio
9 – przełącznik do powyższego przełącznika, dzięki któremu możemy wyłączyć lub włączyć dane radio
10 – przełącznik SQ, wyłączenie lub włączenie odbiornika radiowego
11 – przełącznik Test, działa jedynie, gdy jest podłączony moduł testowy. Chwilowe przełączenie w dół powoduje wystartowanie modułu testowego i sprawdza system odbiorników. Rezultat testu wyświetla na panelu diod AGC
12 – przełącznik PTT, chwilowe przełączenie w dół powoduje włączenie przekazu PTT
13 – tabelka gdzie możemy opisać moduł
14 – diody TEMP, świeci się na czerwono wtedy, gdy nadajnik A i B ma za wysoką temperaturę
15 – diody VSWR, świeci się na czerwono wtedy, gdy nadajnik A i B ma VSWR[5] większe od 2
16 – diody CARR, zaświecenie się na zielono sygnalizuje działania PTT dla nadajnika A i B
17 – diody TEST, świeci się na zielono gdy połączenie nadajnika A i B jest ok
18 – diody PTT, zaświecenie się na żółto sygnalizuje poprawne działanie PTT dla nadajnika A i B
19 – diody AGC, świecą na zielono dla połączeń odbiorników A i B. Rząd pierwszy od dołu sygnalizuje brak sygnału, drugi wartość sygnału 1 – 10µV, drugi wartość sygnału 10-100 µV, trzeci rząd informuje o wartości sygnału powyżej 100 µV
20 – diody TEST, świeci się na zielono, gdy wartość CBIT[6] jest ok
21 – diody OPER, zaświecenie się na zielono sygnalizuje przełączenie pomiędzy dwoma wartościami
22 – diody LOCAL, świeci się na czerwono, gdy zdalne sterowanie jest niemożliwe
23 – dioda AC oznacza, że jest podłączone sprawne radio

 

Rysunek 4, Opis modułu GM231. Autor - Robert Gałus


[1] VHF (ang. Very High Frequency) – bardzo wysoka częstotliwość
[2] UHF (ang. Ultra High Frequency) –  ultra wysoka częstotliwość
[3] RMCS (ang. Remote control and monitoring system) -
[4] RCM (ang. Ranging and Communication Module) – moduł  komunikacyjno rozgłoszeniowy
[5] VSWR (ang. Voltage Standing Wave Ratio) – miara impedancji linii transmisyjnej i jej obciążenia, im wyższy parametr tym większe niedopasowanie
[6] CBIT (ang. continuous built-in test) – ciągły wbudowany test

 

Tekst: Robert Gałus  (http://lotnictwo.rgal.pl)

Fot. za: http://lotnictwo.rgal.pl/