Ekran z systemu ThruputZapraszamy na siódmy już artykuł z serii "Teleinformatyka i telekomunikacja w transporcie lotniczym". Tym razem przedstawimy narzędzie informatyczne wykorzystywane w lotnictwie - system Thruput.

 

 

 

 

 

 

System firmy Thruput, dzięki któremu możemy zgrywać dane video, które są widoczne na monitorze kontrolerów na wydzielone macierze dyskowe. Zasadą działania jest rozdzielenie sygnału video z źródła na dwa wyjścia. Jedno trafia do monitora, drugie do urządzenia widocznego na rysunku nr 1. Urządzenie obsługuje złącza VGA i DVI, rozdzielczość 2048 x 2048 lub 2560 x 1600 pikseli. Urządzenie posiada wejście DVI (dlatego w przypadku połączenia VGA z monitora potrzebna jest przejściówka VGA->DVI), wejście USB oraz dwa porty LAN (RJ45).

 

Rysunek 1. Modem Truput'a. Źródło http://www.thruput.co.uk/

 

Dzięki dwóm portom możemy wysyłać dane video w dwa niezależne punkty, które będą zgrywać dane na macierze dyskowe, taśmowe lub inne urządzenia zgrywające.

Rysunek 2. Ekran z systemu Thruput; autor Robert Gałus

W każdym momencie dzięki aplikacji firmy Thruput, możemy przejrzeć obraz video, który widział kontroler. Ekran na rysunku nr 2 pokazuje odtwarzany obraz ze wskazanego przedziału czasowego. Na odtwarzanym video znajduje się obraz, jaki widzi kontroler, czyli zobrazowanie radarowe wraz z samolotami oraz jego działania myszką i wszystkie czynności, które zmienił, otworzył lub usunął. W systemie można także wyeksportować video do formatu Windows Media. Operator techniczny ma możliwość podejrzenia zdalnie stacji roboczych oraz serwera w sieci firmy Thruput, menu tego podglądu możemy zobaczyć na rysunku nr 3. Z tego menu operator może wejść do każdego komputera i przejrzeć wszystko tak jakby był fizycznie przy komputerze.

Rysunek 3. Menu systemu Thruput, autor Robert Gałus

Operator może także przejrzeć stan serwera zarządzającego siecią oraz zgrywającego wszystkie informacje video (rysunek nr 4). Zaczynając od lewego górnego rogu ekranu, system wyświetla stan przepływu danych, zielony oznacza prawidłowość przepływu danych a pomarańczowy konflikt. Trzy pozycje to główny wskaźnik działania systemu, wskaźnik czasu i dane z Ricochet’a. Tabelka pod oznaczeniami to poszczególne stanowiska komputerowe oraz serwery NAS’owe. Opisy pionowe to po kolei aktywność Ricochet’a, źródło video nr 1, źródło video nr 2, połączenie video 1, połączenie video 2, aktywność NAS. Kolorowe diody oznaczają sprawne lub nie sprawne działanie poszczególnych opcji dla danego sprzętu. Duże okno od góry wyświetla po kolei historię błędów w całym systemie. Okno poniżej to raport plików powstałych w systemie.

Rysunek 4. Centralny monitoring systemu Thruput; autor Robert Gałus

 

 

 

Tekst: Robert Gałus  

Fot. za: http://lotnictwo.rgal.pl/

 

 

 Teleinformatyka i telekomunikacja w transporcie lotniczym

 

Teleinformatyka i telekomunikacja w transporcie lotniczym