Monitor pogodowyZapraszamy na ósmy artykuł z cyklu "Teleinformatyka i telekomunikacja w transporcie lotniczym", tym razem przedstawiamy system Vaisala i Ricochet.

 

 

 

 

 

 

 

 

System Vaisala

 

System firmy Vaisala jest zaprojektowany dla pomiaru i kontroli pogody wokół lotniska, tak, aby służby miały wiedzę na temat możliwości odprawiania statków powietrznych. Wszystkie informacje są pobierane ze stacji meteorologicznych oraz urządzeń meteorologicznych rozmieszczonych w obrębie lotniska, a także na początku i końcu pasa. Urządzenia mają za zadanie w czasie rzeczywistym odczyt prędkości i kierunku wiatru na początku i na końcu pasa, zmierzenie temperatury powietrza, temperatura punktu rosy, ciśnienie QNH i QFE, widzialności pasa startowego (RVR[1]), wysokość podstawy chmur. Informację pobrane ze stacji meteorologicznych są przedstawione są poniżej (rysunek nr. 1)

 

Rysunek 1. Monitor pogodowy. Autor - Robert Gałus

 

 

Do ogródka meteorologicznego możemy się zalogować w celu sprawdzenia stanu sprawności urządzeń. W systemie DOS’owym operator może odczytać parametry urządzeń od strony technicznej, odczytać informację pogodowe, które później są wyświetlane graficznie, tak, aby mógł stwierdzić stan urządzenia oraz zaplanować ewentualne konserwacje.

Obrazek 21, Vaisala – wylogowywanie się z ogródka pogodowego. Mojego autorstwa.

Rysunek 2. Vaisala – wylogowywanie się z ogródka pogodowego. Autor - Robert Gałus

 

 

 

System Ricochet

 

System firmy Ricochet, który był zainstalowany w krakowskim oddziale PAŻP to system, dzięki któremu możemy nagrywać w czasie rzeczywistym głos na 64 osobnych kanałach. Każdy z kanałów możemy osobno przypisać do połączenia różnego typu jak np. kanały radiowe, kanał ATIS, połączenia pomiędzy kontrolerami, połączenie pomiędzy wieżą a strażą pożarną, ważne telefony stacjonarne a także komunikację VoIP.

Obecne wymogi zmuszają do nagrywania każdych informacji, które później mogą być kluczowe przy rozwiązywaniu zdarzeń lotniczych. Z systemu można w łatwy sposób wyciąć zadaną dzień, godzinę z danego kanału i zgrać we wskazane miejsce na dysku, płycie lub pamięci przenośnej, do dalszego przekazania zainteresowanym. Na rysunku nr 3 jest przedstawiony zrzut ekranu, gdzie widnieją 64 kanały. Na kilku kanałach widnieją zapisy głosu, które łatwo „gołym okiem” można wyłapać. System Ricochet wymaga środowiska Windows oraz dwóch zdublowanych macierzy dyskowych, na których są składowane wszystkie nagrane pliki. Do komputera możemy podpiąć sobie głośniki i odsłuchać nagrania, które były zapisane w przeciągu 30 dni wstecz lub rozmowę, która jest obecnie przeprowadzana np. pomiędzy kontrolerem a pilotem. Obecnie firma Ricochet posiada moduł nagrywania video tak samo jak w przypadku firmy Thruput oraz moduł nagrywania głosowego posiada nieograniczona ilość kanałów, na które możemy zgrywać.

 

Rysunek 3. Zrzut z dokumentacji Ricochet’a. Autor- Robert Gałus

 

 

 

Tekst: Robert Gałus 

Fot. za: http://lotnictwo.rgal.pl/