Projektowanie, produkcja i obsługa Ultralekkich Statków PowietrznychPodjęcie działań związanych z projektowaniem, produkcją i obsługą ultralekkich statków powietrznych wymaga uzyskania certyfikatu potwierdzającego spełnienie wymagań w/w rozporządzenia przewidzianych dla zakresu projektowania, produkcji i obsługi. Proces certyfikacji prowadzony jest na wniosek zainteresowanego. Wraz z wydaniem Certyfikatu dokonywany jest z urzędu wpis do ewidencji podmiotów prowadzących działalność techniczną bez konieczności składania odrębnego wniosku (zgłoszenia). W załączeniu do Certyfikatu, wystawiana jest specyfikacja określająca szczegółowy zakres uprawnień podmiotu.

Pojedyncze egzemplarze ultralekkich statków powietrznych mogą być produkowane pod nadzorem Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego, przez podmioty nie posiadające certyfikatu, po uprzednim każdorazowym zgłoszeniu budowy w trybie indywidualnym.

Skreślenie podmiotu z ewidencji
W przypadku prowadzenia działalności niezgodnie z przepisami w/w rozporządzenia , Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego może dokonać skreślenia podmiotu z prowadzonej ewidencji, skutkującego zakazem prowadzenia przedmiotowej działalności do czasu usunięcia uchybień i uzyskania ponownego wpisu.

Dokładne informacje oraz pliki do pobrania na stronie źródłowej www.ulc.gov.pl