AERO-kros

Lotnicze Zakłady Produkcyjno-Naprawcze "Aero-Kros"sp. z o.o. w Krośnie są spadkobiercą bogatych tradycji i doświadczeń w zakresie produkcji sprzętu lotniczego i technicznej obsługi statków powietrznych. Początek działalności datowany jest od 1956 r. a dokładniej od chwili powołania przez władze ówczesnego Aeroklubu Polskiego. Okręgowych Warsztatów Lotniczych w Krośnie z myślą o zabezpieczeniu potrzeb Stowarzyszenia w zakresie remontów i obsługi sprzętu lotniczego i pomocniczego.Przeniesienie działalności zakładu do odbudowanych po zniszczeniach wojennych obiektów byłej wojskowej Szkoły Podoficerów Lotnictwa dla Małoletnich co miało miejsce na początku lat 60-tych, połączone było ze zmianą nazwy na Lotnicze Zakłady Naprawcze APRL w Krośnie. W roku 1981 w struktury zakładu włączono Wytwórnię Prefabrykatów Modelarskich zmieniając jednoczesnie nazwę zakładu na Lotnicze Zakłady Produkcyjno-Naprawcze APRL w Krośnie. Od 1992 r. po reorganizacji zakład przyjął nazwę; Centralnej Szkoły Lotniczo-Technicznej Aeroklubu Polskiego w Krośnie poszerzając jednocześnie dotychczasową działalność o szkolenie lotniczego personelu technicznego w powołanym Ośrodku Szkolenia Personelu Obsługi Technicznej. Od roku 2005 w struktury CSL-T AP w Krośnie włączono Składnicę Techniczną Aeroklubu Polskiego, z dotychczasowym zakresem działalności, jako jednostki zaopatrzenia materiałowo-technicznego.
Od 1 grudnia 2007 r. kontynuatorem działalności są Lotnicze Zakłady Produkcyjno-Naprawcze "Aero-Kros" sp. z o.o. w Krośnie.
"Dokonaliśmy napraw ponad 1700 szybowców i 500 samolotów. Wyprodukowaliśmy ponad 450 samolotów ULM. Przeprowadzamy rekonstrukcję sprzętu lotniczego."
 

Na podstawie informacji udostępnionych przez aero-kros.com