logo ZL SA

 

Historia Zakładów Lotniczych Margański & Mysłowski sięga 1986r, kiedy mgr. inż. Edward Margański założył "Zakład Remontów i Produkcji Sprzętu Lotniczego". Początkowo firma zajmowała się przeglądami i naprawami szybowców o drewnianej konstrukcji.
W 1990 roku działalność przedsiębiorstwa rozszerzyła się o projektowanie własnych szybowców. W ciągu kolejnych 26 miesięcy zbudowano prototypy pierwszych samolotów, oblotu tych maszyn dokonano jak tylko uzyskano Certyfikat. Po sukcesywnych testach wprowadzono te samoloty do produkcji pod nazwą S-1 Swift.
 
Sukcesy szybowca SWIFT pozwoliły na pozyskanie zamówień od firmy MDM Ltd. na projekty akrobacyjnych szybowców. 27 lipca 1994 roku nowy szybowiec MDM-1 Fox miał swój pierwszy start a następnie uzyskał Certyfikat jakości.
W 1999 roku opierając się na dotychczasowym doświadczeniu oraz zrealizowanych wcześniej pracach wstępnych rozpoczęto prace nad prototypem odrzutowego samolotu szkolno-treningowego Iskra II z silnikiem o ciągu 1300-1500 kG. Samolot nosił nazwę "Bielik "a prace nad nim trwały do 2003 roku.
Równolegle do produkcji lotniczej przedsiębiorstwo uczestniczyło w projektach dotyczących innych obszarów produkcyjnych, jakimi było wytwarzanie  wirnika (średnica 44 m) z kompozytu i zbrojonych włókien szklanych o mocy 1000 kW.
 
W 2001 roku rozpoczęto prace nad nowym samolotem EM-11 "Orka", którego pierwszy lot odbył się w 2003 roku. Po budowie dwóch prototypów oraz, przeprowadzeniu szeregu prób naziemnych, prób w locie i skompletowaniu dokumentacji dowodowej w kwietniu 2011 roku samolot EM-11C Orka uzyskał Certyfikat. Obecnie przedsiębiorstwo zajmuje się produkcją szybowców MDM-1 Fox oraz samolotów EM-11C Orka.
Z początkiem października 2011r. Zakłady Lotnicze przekształcone zostały w spółkę akcyjną przyjmując pełną nazwę Zakłady Lotnicze Margański&Mysłowski S.A.

 

 


Na podstawie wikipedia.pl