LWD

 

Lotnicze Warsztaty Doświadczalne(LWD) - działały w Polsce w latach 1945-1949, kiedy to w okresie wojennym przystąpiono na terenach wyzwolonej Polski do odbudowy lotnictwa.

Jedną z form działalności była praca konstruktorska podjęta w październiku 1944 r. przez Biuro Projektów i Studiów Ministerstwa Komunikacji, Poczt i Telegrafów, powołane przez Ministerstwo Komunikacji. Rolę kierownika biura konstrukcyjnego objął inż. Tadeusz Sołtyk, a główna fabryka mieściła się w Lublinie.

Początkowo zespół liczył kilka osób pracujących w fabryce w bardzo trudnych warunkach ponieważ firmy nie stać było na żadne udogodnienia, brakowało ogrzewania fabryki oraz jedzenia dla pracowników. Zespół inż. Sołtyka pracował nad projektem samolotu dyspozycyjnego Szpak 1, przeznaczonego dla lotnictwa cywilnego, jednak samolot nigdy nie został wybudowany. W lutym 1945 r fabrykę przeniesiono do Łodzi w miejsce byłej fabryki mebli przy ul.Zagajnikowej. Zmodernizowano całkowicie warsztat stolarski na potrzeby produkcji lotniczej i jednocześnie firma dorabiała tworząc meble. Dnia 1.04.1945 r. nadano warsztatom nazwę Lotnicze Warsztaty Doświadczalne (LWD). Zespół ten już po stosunkowo krótkim okresie rozwijania samolotów LWD ”Szpak” dla przemysłu cywilnego oraz jako samolot dyspozycyjny. Jednak zdecydowanie bardziej producenci chcieli produkować samoloty treningowo-szkoleniowe.

Z LWD pochodziły pierwsze projekty samolotów dla lotnictwa wojskowego. W okresie do 1950 r. opracowano projekty samolotów szkolnych LWD ”Junak”, które zastąpiły w szkoleniu podstawowym radzieckie samoloty UT-2. Opracowano też samolot transportowy LWD ”Miś” oraz wielozadaniowy samolot LWD ”Żuraw”.
Około 1950r. Lotnicze Warsztaty Doświadczalne przeszły z resortu komunikacji do resortu przemysłu ciężkiego i zostały przemianowane na Wytwórnię Sprzętu Komunikacyjnego (WSK).Równocześnie przestały być warsztatem prototypowym, a stały się zakładem produkcyjnym.
W latach 1950-1951 produkowane były szybowce IS-2 ”Mucha ter”.

Następnie wytwórnia miała wytwarzać seryjnie szybowce SZD-12 ”Mucha” oraz niektóre zespoły samolotu CSS-13. Po rozwiązaniu LWD biuro konstrukcyjne weszło w skład WSK nr 4 na Okęciu.
W LWD powstał również cały szereg nie zrealizowanych projektów samolotów. Były to projekty samolotów treningowych LWD ”Bies” i LWD ”Goniec” oraz projektów samolotów tj. LWD ”Skrzat”.

 

Modele:

 


Na podstawie wikipedia.pl