Aviat

 

Aviat jest to amerykański producent sportowych i pasażerskich samolotów z siedzibą w Afton. Prezesem firmy i właścicielem jest Stuart Horn, który nabył firmę w 1996 roku. AVIATA kojarzy się z trudnymi początkami lotnictwa na ziemiach polskich byłego Królestwa Kongresowego. W 6,5 lat po pierwszym wzlocie człowieka w powietrza które miało miejsce w Warszawie zawiązano Warszawskie Towarzystwo Lotnicze AVIATA, którego zadaniem było budowanie we własnej fabryce udoskonalanych przez polskich konstruktorów samolotów typu Farman i Bleriot.

Powołana w maju 1910 r. AVIATA, której prezesem był  książę Stanisław Lubomirski oraz książę Konstanty Lubomirski, z Gł. Konstruktorem Michałem Królem, pilotem Scipio del Campo do jesieni tegoż roku firma wybudowała kilka hangarów i budynków.
Wojna trypolitańska w 1911 r. udokumentowała realne zastosowanie lotnictwa, dla przemysłu zbrojeniowego. Wiosną w 1912 brak własnej państwowości spowodował przejęcie fabryki firmy AVIAT przez Armię Rosyjską. Jesienią 1915r władze Niemieckie uruchomiły w fabryce AVIATA filię wytwórni R.M.ALBATROS.

W listopadzie 1918r całość przejęło Wojsko Polskie. W październiku 1988r po 76 latach od zamknięcia historycznej AWIAT, Urząd Postępu Naukowo-Technicznego i Wdrążeń oraz Politechnika Warszawska reaktywowali fabrykę AVIATA.

Prezesem od 07.06.1989r był Michał Sandowicz a jego następcą  był Jacek Makles, który prowadzi firmę do dziś. Wice-prezesem od początku do dziś jest Jan Marcin Kowalski, który pełni również funkcję gł. konstruktora. Po zmianie systemu gospodarczego w Polsce i rozwiązaniu UPN-T na wniosek nowego wspólnika - Komitetu Badań Naukowych odstąpiono od koncepcji budowy zakładów, a generalna działalność AVIATY została zmieniona. Zrezygnowano z zatrudniania stałych praco­wników na rzecz okresowego angażowania najwybitniejszych specjalistów.

 

 Modele samolotów:

 


 Na podstawie wikipedia.en