Lekarz odpowiada:

***********************

PYTANIE:
Na czym polega badanie przez lekarza orzecznika? Czy w innych ośrodkach np. we Wrocławiu są wykonywane takie same badania?
Marcin I.

ODPOWIEDŹ:
Badania lotniczo-lekarskie polegają na wykonaniu szeregu badań tj. badanie laboratoryjne, ekg, badanie internistyczne, okulista, laryngolog, neurolog,
tympanometr, audiogram, spirometria. Po wykonaniu w/w badaniach lekarz orzecznik, na podstawie wszystkich wyników, ocenia stan zdrowia kandydata. Trudno mi powiedzieć czy we Wrocławiu są jeszcze inne ośrodki zajmujące się wykonywaniem badań lotniczych. Na pewno można wykonać je w Warszawie, Krakowie, Poznaniu. Takie informacje można również sprawdzić w internecie.
KL-L

PYTANIE:
Witam, chciałbym w przyszłości zdobyć licencję pilota motolotniowego, jednak podczas ostatniego badania okulistycznego (noszę okulary -2D) wykryto u mnie brak widzenia trójwymiarowego. Chciałbym zapytać czy jest to przeciwskazanie do uzyskania takiej licencji? Dodam, że od 10 lat posiadam  prawo jazdy, auto użwyam codziennie i do dzisiaj nie zauważyłem żadnych problemów w trakcie jazdy czy parkowania.
Radosław P.

ODPOWIEDŹ:
W przypadku Pana wady wymagane są szczegółowe badania okulistyczne.
KL-L

PYTANIE:
Mam wadę wzroku (na lewe oko -5,5 a na prawe -4,0) oraz wadę słuchu na lewe ucho słyszę powyżej 90dB układem kostnym, prawe funkcjonuje  prawidłowo. (Istnieje możliwość kompensacji wad, wzroku szkłami kontaktowym, a słuchu noszeniem aparatu słuchowego). Czy w przypadku w/w  wad jest szansa na uzyskanie licencji na pilotaż samolotów ultralekkich?  Proszę też o podanie przepisów medycyny lotniczej dot. w/w wad.
Anna K.

ODPOWIEDŹ:
Oprócz podstawowych badań lotniczo-lekarskich, będzie Pani musiała również  wykonać badania dodatkowe, tj. audiometrię mowy oraz audiometrię tonalną. A wszelkie przepisy znajdzie Pani we "Wspólnych wymaganiach lotniczych  JAR-FCL3 - licencjonowanie personelu"
KL-L

PYTANIE:
Noszę okulary z wadą -4 na prawe oko i 3.75 na lewe oko. Czy taka wada dyskwalifikuje mnie jeśli chodzi o uzyskanie badań klasy 1. ?
Dawid P
.

ODPOWIEDŹ:
Aby stwierdzić istnienie lub braku przeciwwskazań okulistycznych do  uzyskania orzeczenia lotniczo-lekarskiego potrzeba więcej informacji  odnośnie funcjonowania wzroku. Wada jaką Pan podał niewiele nam mówi tym bardziej, że nie wiemy czy wada wzroku lewego oka jest +3,75, czy -3,75.
Stąd konieczne są rozszerzone badania okulistyczne.
KL-L

PYTANIE:
Posiadam wadę wzroku i chodzę w okularach oko lewe -1.25 oko prawe -0.75, poza tym wszystkie inne funkcje wzrokowe są w porządku. Czy ta wada pozbawia mnie możliwości uzyskania licencji pilota PPL(A)?
Janusz L.

Wada wzroku nie dyskwalifikuje podczas ubiegania się o orzeczenie lotniczo-lekarskie klasy 2 na pilota PPL (A)! Aby stwierdzić istnienie lub brak przeciwwskazań okulistycznych do uzyskania orzeczenia potrzebne jest wykonanie badań okulistycznych.
KL-L

PYTANIE:
Jakie są dokładanie wymagania odnośnie prawidłowego rozróżniania barw dla każdej klasy? Nadmieniam, że nie rozróżniam barw na tablicach Ishikary, ale nie mam problemu z rozróżnianiem barw pozostałych (min. aparat Wilczka). Chciałbym zdobyć samolotową licencję turystyczną, ale zastanawiam się, czy podchodzenie do badań LL w ogóle ma sens. Bardzo proszę o wyjaśnienie, jakie są wymagania w tej części.
Tomasz Z.

ODPOWIEDŹ:
poniżej przedstawiam wszystkie przepisy dotyczące badań okulistycznych.
"Zadania wzrokowe na pokładzie samolotu"
Do głównych zadań pilota na pokładzie samolotu należą:
- ocena z odległości pośredniej i z bliska;
- orientacja przestrzenna i przetwarzanie widzenia barwnego.
Wykonanie w/w zadań w sposób niezawodny stawia wymagania wzrokowe:
- ostrość widzenia na odległość;
- ostrość widzenia z bliska;
- pole widzenia;
- widzenie obuoczne;
- rozróżnianie barw.
Na klasę 1 zdrowia wymagana ostrość wzroku do dali z korekcją lub bez powinna wynosić conajmniej 6/9 (0,7 dla każdego oka), a ostrość widzenia
obuocznego powinna wynosić conajmniej 6/6 (1 dla każdego oka). Na klasę 2 zdrowia ostrość wzroku do dali dla każdego oka 6/12 (0,5 dla
każdego oka), obuoczni 6/6 (1 dla każdego oka).
Wady refrakcji
Podczas badania wstępnego na klasę 1 wada refrakcji nie powinna przekraczać +/- 3D. W wyjątkowych sytuacjach po zastosowaniu optymalnej
korekcji można rozważyć możliwość wydania pozytywnego orzeczenia kandydatowi z wadą nie przekraczającą +/- 5D. Podczas badań okresowych na klasę 1 kandydat, u którego wada refrakcji nie przekracza +5,0 D / -8,0 D może  zostać uznany za zdolnego pod warunkiem, że nie stwierdza się znaczącej patologii, zapewniona jest optymalna korekcja, wada wzroku nie jest związana  z chorobami oczu i pilot jest co 2 lata pod obserwacją okulisty.
Astygmatyzm nie powinien przekroczyć 2,0D w klasie 1 podczas badań wstępnych, a podczas badań okresowych można rozważyć wydanie pozytywnego orzeczenia z astygmatyzmem do 3,0D. Anizometria (różnica w wadzie refrakcji między dwoma oczami) nie powinna
przekraczać 2,0 D podczas badania wstępnego, a 3,0 D podczas badania
okresowego.

Przy badaniach wstępnych na klasę 2 wada refrakcji nie powinna przekraczać +/- 3,0 D. Wyjątkowo przy wadzie+5,0 D / -8,0 D komisja  lotniczo-lekarska może rozważyć możliwość wydania orzeczenia lekarskiego na klasę 2, gdy zapewniona jest odpowiednia korekcja, wada wzroku nie jest
związana z chorobami oczu i gdy pacjent jest co 5 lat pod obserwacją okulisty. Podczas badań okresowych można rozważyć wydanie orzeczenia pozytywnego przy wadzie +5,0 D / -8,0 D. Astygmatyzm w klasie 2 nie powinien przekraczać 3,0 D. Anizometria nie powinna przekraczać 3,0 D podczas badań wstępnych, przy  badaniach okresowych można uznać anizometriępowyżej 3,0 D za dopuszczalną lecz pilot musi nosić soczewki kontaktowe.

Kandydat z amblyopią (niedowidzeniem) powinien posiadać ostrość oka niedowidzącego nie mniejszą niż 6/18 (0,3), ostrość oka drugiego musi wynosić 6/6 (1).

Okulary używane w lotnictwie powinny umożliwiać pilotowi dobre widzenie do dali i bliży - optymalnym rozwiązaniem są okulary dwu- i wieloogniskowe. Widzenie jednooczne jest niedopuszczalne przy ubieganiu się o orzeczenie na  klasę 1, możliwe jest rozważenie ponownego wydania orzeczenia na klasę 2, jeśli ta patologia zdaniem okulisty jest dopuszczalna i pilot poprawnie  wykona medyczny lot sprawdzający.
KL-L

PYTANIE:
Mam przewlekłe zapalenie ucha środkowego i problem z bębenkiem i właśnie czekam na operację. Czy w tej chwili mógłbym zrobić sobie kurs spadochronowy AFF albo chociaż skoczyć w tandemie?
Michał K.

ODPOWIEDŹ:
Informacje, o przewlekłym zapaleniu ucha i problem z bębenkiem, są niewystarczające! Należy wykonać szczegółowe badania w Ośrodku.
KL-L

PYTANIE:
Chiałbym się dowiedzieć kilku rzeczy na temat badań lotniczych. Zamierzam się przebadać na klasę 1 i nasuwa mi się kilka drobnych pytań. Mam lekkie skrzywienie w odcinku lędźwiowym. Czy mogę zostać zdyskwalifikowany w zdobyciu pozytywnego wyniku badań? Kolejną rzeczą, którą chciałbym  wiedzieć, to czy \"odpadając\" na którymś z badań nie przeprowadza się  kolejnych badań czy mimo tego wszystkie badania zostaną przeprowadzone. No i kolejna rzecz, to cena badań, czy są jakieś zniżki studenckie?
Adrian P.

ODPOWIEDŹ:
Koszt badania na kl.1 wstępną to 240 zł, nie ma zniżek dla studentów! Musi Pan przejść wszystkie badania wyznaczone przez lekarza orzecznika, dopiero wtedy jest on w stanie wydać opinię pozytywną, bądź negatywną. Jeśli chodzi o skrzywienie kręgosłupa to musi być Pan przebadany przez lekarza chirurga, sama informacja o lekkim skrzywieniu nie jest wystarczająca.
KL-L

PYTANIE:
Jestem w ostatniej klasie liceum i przede mną wybór studiów. Od zawsze interesowało mnie lotnictwo. Chciałabym iść po liceum do szkoły lotniczej w Dęblinie lub Rzeszowie, ale nie wiem czy warto w ogóle próbować, bo w dalekiej przeszłości miałam problemy ze zdrowiem. Tata, który jest pilotem wojskowym mówi, że mam na to marne szanse. Ponad 10 lat temu miałam kilka operacji na torbiel woreczka żółciowego. Chciałabym się dowiedzieć, czy jest to przeszkodą do podjęcia studiów o kierunkach lotniczych.
Natalia K.

ODPOWIEDŹ:
Musi Pani przejść wszystkie badania i dopiero wtedy lekarz orzecznik podejmie decyzję o Pani zdolności, bądź niezdolności. Jeśli zdecyduje się Pani przyjechać do nas na badania, to proszę zabrać ze sobą wszelkie karty informacyjne z przebytych operacji, by lekarz mógł określić dokładnie stan
Pani zdrowia.
KL-L

PYTANIE:
Czy przebyte w wieku 13 lat kompresyjne złamanie trzonu th6 kręgosłupa będzie miało wpływ na otrzymanie 2 klasy zdrowia? Mam 29 lat i nigdy później uraz w niczym mi nie przeszkadzał. Zaznaczę że wyczynowo uprawiałem kilka sportów w tym sztuki walki.
Maciej Ż.

ODPOWIEDŹ:
Tego typu uraz i złamanie trzonu Th6 kręgosłupa może dyskwalifiskować ze skoków spadochronowych, nie powinno być przeciwwskazaniem do lotów!
KL-L

PYTANIE:
Lekarze zdiagnozowali u mnie spinę bifida s1, czy ta wada kręgosłupa dyskwalifikuje mnie z latania zawodowego w wojsku i w cywilnym transporcie??
Dariusz S.


ODPOWIEDŹ:
Wymagania dotyczące układu szkieletowego wg przepisów JAR-FCL3:200, mówią:"Kandydat na 1 klasę nie będzie miał żadnych nieprawidłowości kości lub stawów, ścięgnien i mięśni, wrodzonych lub nabytych, które mogłyby uniemożliwić bezpieczne korzystanie z przywilejów wynikających z licencji"
KL-L

PYTANIE:
Proszę o odpowiedź na pytanie , czy moja wada wzroku ( pourazowa ślepota oka - uraz 30 lat temu oraz krótkowzroczność drugiego (minus 0,5 D - korekcja soczewką kontaktową ) dyskwalifikują mnie jako kandydata na skoczka spadochronowego amatora?
Piotr T.


ODPOWIEDŹ:
Wada wzroku jaką Pan ma jest dyskwalifikująca przy ubieganiu się o klasę 3  na skoczka spadochronowego.
KL-L

PYTANIE:
Przeszedłem badania lotniczo lekarskie drugiej klasy jestem wysportowany i silny jednak nosze okulary mam - 1 i -1.5 czy mogę się starać o to by być zawodowym pilotem?  W przyszłym roku chciałbym iść do WSOŚP w Dęblinie lub na Politechnikę Rzeszowską...
Stefan W.

ODPOWIEDŹ:
Wada wzroku, o której Pan pisze dyskwalifikuje Pana jako kandydata do WSOŚP w Dęblinie. Inaczej jest w przypadku lotnictwa cywilnego - taka wada nie jest dyskwalifikująca, więc może się Pan ubiegać o przyjęcie na Politechnikę Rzeszowską.
Wcześniej wskazane byłoby wykonanie badań lotniczo-lekarskich klasy 1,  których pozytywny wynik jest jednym z warunków uzyskania w przyszłości licencji zawodowej.
KL-L


PYTANIE:
"Proszę o odpowiedź pytanie, czy nieznaczne upośledzenie w rozpoznawaniu barw dyskwalifikuje kandydata do pracy na stanowisku Kontrolera ruchu lotniczego i wykonywania skoków spadochronowych?"
Piotr B.

ODPOWIEDŹ:
"Aby stwierdzić istnienie lub brak przeciwwskazań okulistycznych do uzyskania orzeczenia lotniczo-lekarskiego potrzeba więcej informacji odnośnie funcjonowania wzroku. Musi Pan przejść rozszerzone badanie okulistyczne, aby stwierdzić w jakim stopniu nierozpoznaje Pan barw."
Paulina Żurek, KL-L


PYTANIE:
"Od urodzenia mam olbrzymią wadę wzroku (ok 9 dioptrii) na jedno oko, drugie jest w stanie idealnym (ok 0,5 dioptrii. W praktyce moje niesprawne oko służy do postrzegania głębi i postrzegania bocznego. Czy mam jakiekolwiek szanse na uzyskanie zgody na latanie (kat 2 lub 3). Mam 35 lat i poza tym mój stan zdrowia jest idealy. Wada jest niewidoczna i nie utrudnia mi w niczym życia - mój mózg nauczył się korzystać ze zdrowego oka."
Artur K.

ODPOWIEDŹ:
"Podczas badania wstępnego wada refrakcyjna nie powinna przekraczać +5D do -8D. U kandydata z niedowidzeniem ostrość widzenia oka niedowidzącego musi być 6/18 (0,3) lub lepiej, a ostrość drugiego oka 6/6 (1) z korekcją lub bez korekcji. Różnice w wadzie refrakcji pomiędzy obydwoma oczami (anizometria) nie powinny przekraczać 3D. Dlatego też przykro mi, ale w przypadku Pana wady, NIE uzyskałby Pan orzeczenie pozytywnego.
Paulina Żurek, KL-L


PYTANIE:
"Czy uzębienie powinno być tylko ogólnie zdrowe, czy są jakieś szczegółowe wymogi (jak w lotnictwie wojskowym)? I jeszcze jedno może infantylne pytanie, ale nie jestem pewna, czy dobrze rozumiem przepisy: czy jeśli mam np. szkło -2.5 sfera i 0.75 cylinder, to mieszczę się w wymaganiach +/-3D i 2D astygmatyzm? Czy raczej te dwie wielkości sumują się na ogólna wadę (i wtedy przekraczałoby -3)?"
Paulina B.

ODPOWIEDŹ:
"Tak, jeśli ma Pani szkło -2.5 sfera i 0.75 cylinder, to mieści się Pani w wymaganiach +/-3D i 2D astygmatyzm. Zaś uzębienie musi być zdrowe."
KL-L


PYTANIE:
"Przeszedłem badania lotniczo lekarskie drugiej klasy, jestem wysportowany i silny, jednak nosze okulary mam - 1 i -1.5. Czy mogę się starać o to, by być zawodowym pilotem? W przyszłym roku chciałbym iść do WSOŚP w Dęblinie lub na Politechnikę Rzeszowską."
Stefan W.

ODPOWIEDŹ:
"Wada wzroku, o której Pan pisze dyskwalifikuje Pana jako kandydata do WSOŚP w Dęblinie. Inaczej jest w przypadku lotnictwa cywilnego - taka wada nie jest dyskwalifikująca, więc może się Pan ubiegać o przyjęcie na Politechnikę Rzeszowską.
Wcześniej wskazane byłoby wykonanie badań lotniczo-lekarskich klasy 1, których pozytywny wynik jest jednym z warunków uzyskania w przyszłości licencji zawodowej."
Anna Pastorczyk, Komisja Lotniczo-Lekarska GOBL-LPYTANIA:
"Jaka wada wzroku jest dopuszczalna w klasie 1? Czy krzywa przegroda nosowa od razu dyskwalifikuje? Jeśli nie, to na podstawie jakich badań orzecznik decyduje o przyznaniu klasy 1? Jakie są wymogi uzyskania jej?
Czy zwyrodnienie chrząstki stawowej kolana wpływa na uzyskanie klasy 1?
Ja stronie jest również, że wszystkie zęby muszą być zdrowe. Czy obecnie nadal sprawdza się uzębienie? Jeśli tak, to jakie są wymogi?"

Paulina B.

ODPOWIEDŹ:
"Do głównych zadań pilota na pokładzie samolotu należą:
- ocena z odległości pośredniej i z bliska;
- orientacja przestrzenna i przetwarzanie widzenia barwnego.
Wykonanie w/w zadań w sposób niezawodny stawia wymagania wzrokowe:
- ostrość widzenia na odległość;
- ostrość widzenia z bliska;
- pole widzenia;
- widzenie obuoczne;
- rozróżnianie barw.
Na klasę 1 zdrowia wymagana ostrość wzroku do dali z korekcją lub bez powinna wynosić conajmniej 6/9 (0,7 dla każdego oka), a ostrość widzenia obuocznego powinna wynosić conajmniej 6/6 (1 dla każdego oka).
Na klasę 2 zdrowia ostrość wzroku do dali dla każdego oka 6/12 (0,5 dla każdego oka), obuoczni 6/6 (1 dla każdego oka).
Wady refrakcji
Podczas badania wstępnego na klasę 1 wada refrakcji nie powinna przekraczać +/- 3D. W wyjątkowych sytuacjach po zastosowaniu optymalnej korekcji można rozważyć możliwość wydania pozytywnego orzeczenia kandydatowi z wadą nie przekraczającą +/- 5D. Podczas badań okresowych na klasę 1 kandydat, u którego wada refrakcji nie przekracza +5,0 D / -8,0 D może zostać uznany za zdolnego pod warunkiem, że nie stwierdza się znaczącej patologii, zapewniona jest optymalna korekcja, wada wzroku nie jest związana z chorobami oczu i pilot jest co 2 lata pod obserwacją okulisty.
Astygmatyzm nie powinien przekroczyć 2,0D w klasie 1 podczas badań wstępnych, a podczas badań okresowych można rozważyć wydanie pozytywnego orzeczenia z astygmatyzmem do 3,0D.
Anizometria (różnica w wadzie refrakcji między dwoma oczami) nie powinna przekraczać 2,0 D podczas badania wstępnego, a 3,0 D podczas badania okresowego.
Przy badaniach wstępnych na klasę 2 wada refrakcji nie powinna przekraczać +/- 3,0 D. Wyjątkowo przy wadzie+5,0 D / -8,0 D komisja lotniczo-lekarska może rozważyć możliwość wydania orzeczenia lekarskiego na klasę 2, gdy zapewniona jest odpowiednia korekcja, wada wzroku nie jest związana z chorobami oczu i gdy pacjent jest co 5 lat pod obserwacją okulisty.
Podczas badań okresowych można rozważyć wydanie orzeczenia pozytywnego przy wadzie +5,0 D / -8,0 D.
Astygmatyzm w klasie 2 nie powinien przekraczać 3,0 D.
Anizometria nie powinna przekraczać 3,0 D podczas badań wstępnych, przy badaniach okresowych można uznać anizometriępowyżej 3,0 D za dopuszczalną lecz pilot musi nosić soczewki kontaktowe.
Kandydat z amblyopią (niedowidzeniem) powinien posiadać ostrość oka niedowidzącego nie mniejszą niż 6/18 (0,3), ostrość oka drugiego musi wynosić 6/6 (1).
Okulary używane w lotnictwie powinny umożliwiać pilotowi dobre widzenie do dali i bliży - optymalnym rozwiązaniem są okulary dwu- i wieloogniskowe. Widzenie jednooczne jest niedopuszczalne przy ubieganiu się o orzeczenie na klasę 1, możliwe jest rozważenie ponownego wydania orzeczenia na klasę 2, jeśli ta patologia zdaniem okulisty jest dopuszczalna i pilot poprawnie wykona medyczny lot sprawdzający.
Krzywa przegroda nosowa nie dyskwalifikuje od razu! Należy sprawdzić w jakim stopniu ma ona wpływ na drożność jamy nosowej, wówczas lekarz orzecznik podejmuje decyzję o rozszerzeniu badań diagnostycznych, a następnie o wydaniu orzeczenia.
Jeśli chodzi o zwyrodnienie chrząstki stawowej kolana, konieczne jest ustalenie jaki wpływ ma ona na zakres ruchomości w stawie. Kontrolę uzębienia przechodzi się podczas badań laryngologicznych."
Paulina Żurek, KL-L GOBL-L


PYTANIA:
"Chciałabym zapytać, czy z wadą serca: niedomykalność zastawki trójdzielnej na 1/4-2/4 bez zmian hemodynamicznych, mam szansę na otrzymanie klasy 1 ?"
Agnieszka W.

ODPOWIEDŹ:
"W przypadku wady serca, jaką jest niedomykalność zastawki, wymagana jest szczegółowa diagnostyka kardiologiczna."
Paulina Żurek, KL-L GOBL-L


PYTANIA:
"Mam wadę wzroku, nadzwroczność prawego i niedowidzenie lewego oka. Czy taka wada ma wpływ na orzeczenie lekarskie?"
Paweł J.

"Witam. Mam pytanie, czy z wadą wzroku -3.75 i -4.25 i leciutkim astygmatyzmem w jednym oku, mam jakiekolwiek szanse na prace pilota liniowego? Wybieram się na pilotaż i musze wiedzieć czy jest sens wogóle abym składała tam papiery. Z góry dziękuje za odpowiedź."
Aneta K.

ODPOWIEDŹ:
"Do stwierdzenia istnienia lub braku przeciwwskazań okulistycznych do uzyskania orzeczenia lotniczo - lekarskiego potrzeba więcej informacji odnośnie funcjonowania wzroku (nie tylko liczby dioptrii), stąd konieczne są rozszerzone badania okulistyczne."
Anna Pastorczyk, Komisja Lotniczo-Lekarska GOBL-LPYTANIE:
"Czy po przebytym wypadku samochodowym i silnym uderzeniu w głowę (częste bóle głowy oraz niewielkie kłopoty ze wzrokiem - choć badanie tomograficzne nie wykazuje zmian), mogę starać się o licencję na samolot turystyczny?"
Joanna W.

ODPOWIEDŹ:
"Powinna Pani zgłosić się na badania lotniczo-lekarskie w celu ustalenia czy istnieją ewentualne przeciwwskazania medyczne do szkolenia lotniczego. Jeśli się Pani zdecyduje, proszę mieć ze sobą dokumentacje medyczną odnośnie stanu Pani zdrowia, wykonanych badań i leczenia po wspomnianym wypadku."
Anna Pastorczyk, Komisja Lotniczo-Lekarska GOBL-L