Centrum Medycyny Lotniczej GOBL-L przeprowadza badania lotniczo-lekarskie i wydaje orzeczenia o istnieniu, lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania czynności pilota, skoczka spadochronowego, kontrolera ruchu lotniczego i innych osób zaliczanych do grona członków personelu lotniczego.


Rozróżniamy następujące badania:

- wstępne
- okresowe
- okolicznościowe

Badaniom podlegają osoby ubiegające się, posiadające licencję lub świadectwo kwalifikacji.

Badania lotniczo-lekarskie wykonujemy zgodnie z wymaganiami:


- Ustawy Prawo Lotnicze z dnia 03 lipca 2002 r.
- Aneksu I ICAO i JAR-FCL 3.
- Rozporządzeń Ministra Infrastruktury i Prezesa ULC dla Klas zdrowia 1, 2 i 3.


Klasa 1 zdrowia - kandydaci lub posiadacze:

- licencji pilota liniowego – samolot, śmigłowiec, pionowzlot,
- licencji pilota zawodowego – samolot, sterowiec, śmigłowiec, pionowzlot,
- licencji pilota w załodze wieloosobowej – samoloty,


Klasa 2 zdrowia - kandydaci lub posiadacze:

- licencji pilota turystycznego - samolot, sterowiec, śmigłowiec, pionowzlot,
- licencji pilota szybowcowego,
- licencji pilota balonu wolnego,
- skoczek spadochronowy zawodowy,
- licencji nawigatora lotniczego,
- licencji pokładowego mechanika lotniczego,


Klasa 3 zdrowia - kandydaci lub posiadacze:

- licencji pilota motolotni,
- świadectwo kwalifikacji skoczka spadochronowego,
- licencji kontrolera ruchu lotniczego,
- licencji mechanika poswiadczenia obsługi naziemnej,
- dyspozytor lotniczy,
- informator służby informacji powietrznej.Przygotowanie do badania


Przyjeżdżając na badanie lotniczo-lekarskie należy pamiętać o zabraniu dowodu tożsamości. Ze względu na planowane badania laboratoryjne proszę zgłosić się na czczo, w godzinach porannych. Ważne jest, aby przed badaniami dobrze wypocząć, nie pić alkoholu i odżywiać się racjonalnie.


Zakres i przebieg badania wstępnego na 1 klasę:


· Rejestracja od godziny 8.00
· Badania laboratoryjne
· EKG
· Audiogram, tympanometria
· Badanie EEG (ze wskazań lekarza)
· Spirometria
· Badanie okulistyczne
· Badanie laryngologiczne
· Badanie neurologiczne
· Badanie chirurgiczne
· Zdjęcie RTG klatki piersiowej (ze wskazań lekarza)
· Badanie przez lekarza orzecznika
· Wydanie orzeczenia


Zakres i przebieg badania wstępnego na 2 klasę:

· Rejestracja od godziny 8.00
· Badania laboratoryjne
· EKG
· Audiogram, tympanometria
· Spirometria
· Badanie okulistyczne
· Badanie laryngologiczne
· Badanie neurologiczne
· Badanie chirurgiczne
· Zdjęcie RTG klatki piersiowej (ze wskazań lekarza)
· Badanie przez lekarza orzecznika
· Wydanie orzeczenia


Zakres i przebieg badania wstępnego na 3 klasę:

· Rejestracja od godziny 8.00
· Badania laboratoryjne
· EKG
· Audiogram, tympanometria
· Spirometria
· Badanie okulistyczne
· Badanie laryngologiczne
· Badanie neurologiczne
· Badanie chirurgiczne
· Zdjęcie RTG klatki piersiowej (ze wskazań lekarza)
· Badanie RTG kręgosłupa odcinka lędźwiowo-krzyżowego w dwóch projekcjach przednio-tylnej i bocznej na stojąco (kandydat na skoczka spadochronowego przynosi ze sobą)
· Badanie przez lekarza orzecznika
· Wydanie orzeczenia


Zakres i przebieg badania okresowego:

· Rejestracja od godziny 8.00
· Badania laboratoryjne
· EKG
· Spirometria
· Badanie okulistyczne
· Badanie laryngologiczne
· Badanie przez lekarza orzecznika
· Wydanie orzeczenia

Badania w komorze niskich ciśnień
wykonuje się u kandydatów oraz członków personelu lotniczego wykonujących czynności lotnicze powyżej 4000m npm w kabinach niehermetyzownych.