Urazy mechaniczne i poparzenia


Podczas wypadków lotniczych piloci ulegają urazom mechanicznym i poparzeniom. Te ostatnie są szczególnie niebezpieczne ponieważ rozległe poparzenia powodują trwałe uszkodzenia skóry i jeśli nie ma możliwości przeszczepu jej z innych miejsc prowadzą do śmierci po długotrwałych męczarniach. Poparzenie wewnętrzne zwłaszcza układu oddechowego w skutkach są równe tragiczne, a medycyna w tym przypadku jest bezsilna.

Uszkodzenia mechaniczne występują w czasie gwałtownych zetknięć z ziemią tub innym statkiem powietrznym. Szczególnie niebezpieczne są urazy głowy i kręgosłupa ponieważ prowadzą do uszkodzenia centralnego układu nerwowego co powoduje trwale kalectwo lub śmierć.

Urazy układu krwionośnego są również bardzo niebezpieczne ponieważ brak szybkiej interwencji może doprowadzić do śmierci na skutek wykrwawienia Szczególnie niebezpieczne są krwotoki tętnicze gdyż prowadzą do szybkiej utraty krwi. Urazy innych organów nie są tak groźne, ale niebezpieczeństwo w czasie wypadku uzależnione jest od rodzaju i zakresu urazu mechanicznego.

"Higiena lotnicza " instr. pil. mgr Janusz Czubkowski