Promieniowanie słoneczne

Promieniowanie słoneczne w głównej mierze ulega przekształceniu na energie cieplną. W miarę wznoszenia się intensywność promieniowania wzrasta, a szczególnie wzrasta odsetek promieni nadfioletowych, które w warstwach przyziemnych są intensywnie pochłaniane przez zanieczyszczenia atmosfery i parę wodną.

Dla człowieka energia słoneczna może być w niektórych okolicznościach niebezpieczna. Intensywne napromieniowane słoneczne może powodować udar słoneczny. Niejeden z nas doświadczył oparzeń skóry w czasie opalania się. Silne napromieniowanie tak przed lotem, Jak i w czasie lotu obniża odporność na czynniki lotu, a zwłaszcza na przyspieszenia. Powoduje ono rozszerzenie lub nawet porażenie powierzchniowych naczyń krwionośnych, co obniża ciśnienie krwi i utrudnia organizmowi gospodarowanie nią.

W czasie lotu pilot styka się z bardzo silnym promieniowaniem, którego energia może dochodzić do 800 kcal/h/m2, to znaczy, że w ciągu 4 do 5 h na 1 m2 przypada tyle energii, ile wynosi całodzienne zapotrzebowanie człowieka. Najbardziej narażona na promieniowanie jest głowa pilota, a sprzyja temu dobra przepuszczalność promieni przez szkło organiczne (pleksiglas), z którego wykonana jest kopuła kabiny, oraz słaby przepływ powietrza w kabinie. Dlatego należy bezwzględnie w czasie lotu stosować nakrycie głowy, i to najlepiej białe, gdyż odbija ono największą ilość promieni. Ponadto przy nadmiernym oświetleniu należy stosować okulary przeciwsłoneczne.

"Higiena lotnicza " instr. pil. mgr Janusz Czubkowski