Profilaktyka

Ogólna zasada mówi, ze człowiek sprawny fizycznie jest mniej podatny na uleganie urazom ciała w czasie szkolenia. Niezależnie od tego ludzie o doskonalej kondycji fizycznej znacznie rzadziej zapadają na różnego rodzaju schorzenia. Z tych względów, prócz utrzymania higienicznego trybu życia, należy także dbać o utrzymanie wysokiego poziomu sprawności fizycznej. Jedyną drogą do realizacji tego celu jest trening ogólnorozwojowy, odbywany co najmniej trzy razy w tygodniu. W jego toku należy kształcić motorykę przez wykonywanie następujących ćwiczeń, wpływających na rozwój poszczególnych cech sprawności fizycznej:

- zwinność - gry sportowe, gimnastyczne ćwiczenia akrobatyczne oraz na przyrządach, sporty zimowe,

- szybkość - bieg na krótkich dystansach, gry sportowe,

- siła - gimnastyka na przyrządach, ćwiczenia siłowe,

- wytrzymałość - biegi terenowe, pływanie, bieg narciarski.

Przez rozwijanie cechy zwinności wzmacnia się aparat kostno - więzadłowy, czyniąc go odporniejszym na urazy mechaniczne, mogące nastąpić podczas wypadku. Ćwiczenia sitowe powiększają możliwości mięśni, co w lotnictwie jest bardzo potrzebne. Kształcąc szybkość ruchów pilot skraca jednoczenie czas reakcji, która w lotnictwie jest szczególnie ważna. Wzrost wytrzymałości powoduje zwiększenie wydolności krążenia i oddychania, Co umożliwia pokonanie znacznego wysiłku oraz ma istotny wpływ na zdrowie.

Niezależnie od wszelkiej profilaktyki każdy pilot musi pamiętać o zasadach bezpieczeństwa i ciągle zachowywać ostrożność.

Lotnictwo jest sportem, w którym jedna nieprzemyślana decyzja może zaważyć na całej przyszłości człowieka. Trzeba zdać sobie sprawę, że żadne odszkodowanie nie wynagrodzi utraty zdrowia.

Higiena lotnicza” instr. pil. mgr Janusz Czubkowski