Możliwości pilota

Aby zapas bezpieczeństwa byt największy należy:

1) odpowiednio przygotować się do lotu,
2) zachowywać zasady higieny ogólnej, zwłaszcza te czynniki ograniczające zmęczenie (sen, odpoczynek, odżywienie),
3) stworzyć sobie w miarę komfortowe warunki podczas lotu (ubiór, okulary, pozycja w kabinie).

Odpowiednie przygotowanie do lotu jest niezmiernie ważnym elementem działalności lotniczej, warunkującym w dużym stopniu powodzenie w locie. W praktyce lotniczej ten etap jest często niedoceniany i zaniedbywany, zwłaszcza przez młodych pilotów, zafascynowanych perspektyw emocjonującego lotu. Piloci często zapominaj o prostej zależności pomiędzy efektywności pracy w powietrzu a warunkami, jakie zostały zawczasu stworzone do tej pracy.

"Higiena lotnicza " instr. pil. mgr Janusz Czubkowski