Czynniki trujące

Gazy spalinowe powstające przy spalaniu benzyny w silniku lotniczym mogą oddziaływać na lotników wskutek nieszczelności przewodów z gazami spalinowymi lub w wyniku błędów konstrukcyjnych samolotu.

 

W gazach spalinowych znajduje się: 


dwutlenku węgla (CO2) - 10,8%,

tlenku węgla (CO) - 2,8%

tlenu (O2) - 1,2%

wodoru (H2) - 0,7%

metanu (CH4) - 0,7%

azotu (N) - 83,8%

Oczywiście podany skład może się wahać zależnie od rodzaju paliwa, od wysokości lotu, a także od pracy motoru i jego wyregulowania.

Najgroźniejszym z podanych składników jest tlenek węgla (CO), może spowodować objawy ciężkiego zatrucia w wypadku przedostawania się gazów spalinowych do kabiny pilota. Tlenek węgla jest gazem bezbarwnym pozbawionym zapachu. Do wykrywania jego obecności używa się specjalnych przyrządów.

Tlenek węgla już w niewielkim stężeniu wywołuje ciężkie objawy zatrucia. Np. w małym, zamkniętym garażu po 5-minutowej pracy silnika wytwarza się już stężenie CO (0,25%), które powoduje utratę przytomności i śmierć przebywającego tam człowieka.

Nie tylko tlenek węgla jest tak niebezpieczny w lotnictwie. Również sama benzyna zmieszana z czteroetylkiem ołowiu może być przyczyną zatrucia powstałego w czasie tankowania, przy remontach zbiorników, podczas ich oczyszczania itp. Działanie benzyny j jest równie szkodliwe w postaci płynu jak i pary. Zatrucie benzyną jest szczególnie niebezpieczne głównie dlatego, ze pierwsze objawy zatrucia mogą wystąpić dopiero po upływie kilku dni.

W dziedzinie czynników toksycznych, do których należy tlenek węgla, benzyna, zwłaszcza etylizowana, wyliczyć można jeszcze inne; mogą to być płyny stosowane przeciw zamarzaniu, różnego rodzaju płyny do hamulców itp.

Czynniki te są oczywiście bardzo różne i zależnie od stopnia ich toksyczności należy zachowywać odpowiednie środki ostrożności.

"Higiena lotnicza" instr. pil. mgr Janusz Czubkowski