Kandydaci na pilotów muszą być zdrowi. Oznacza to, że wszystkie układy i narządy ich organizmu powinny pracować bez zarzutu, znajdować się w stanie całkowitej sprawności i nie wykazywać zmian spowodowanych procesami chorobowymi. Z uwagi na pewną specyfikę badania lotniczo-lekarskiego, stan zdrowia kandydatów do szkolenia lotniczego ocenia specjalnie do tego celu powołana komisja Lotniczo-Lekarska. Pozytywne orzeczenie właściwej komisji lekarskiej jest warunkiem do praktycznego szkolenia w powietrzu.
Piloci poddawani są badaniom wstępnym, okresowym, a w uzasadnionych sytuacjach badaniom okolicznościowym (np. po wypadku lub chorobie).
Dbałość o dobry stan zdrowia - profilaktyka - powinna cechować każdego lotnika. Nie idzie tu bowiem wyłącznie o spotkanie z komisją lekarską. Pilotowi dobre zdrowie i kondycja fizyczna są niezbędnie potrzebne, czasem nawet niepozorny rozstrój zdrowia może spowodować reakcję organizmu, która jeśli nastąpi podczas wykonywania lotu, stanie się przyczyną tragicznego w skutkach wypadku.

Ochroną zdrowia lotników zajmuje się higiena lotnicza. Nauka ta jest nieodłącznie związana z medycyną lotniczą.

Zamieszczone tu informacje pochodzą ze skryptu pt. "Higiena lotnicza" napisanego przez instr. pil. mgra Janusza Czubkowskiego.

Zagadnienia

--------

Wykorzystana bibliografia:
1) Bober Stanisław; "Higiena lotnicza dla szybowników"; Warszawa 1952; Liga Lotnicza.
2) Konaszewski Wacław; "Higiena lotnicza"; Warszawa 1958; MON.
3) Denisow Wiktor, Lopatin Radosław; "Pilot i samolot"; tł. ros.; Warszawa 1964; WKŁ.
4) Śliwak Tadeusz; "Podstawowe wiadomości z medycyny lotniczej"; Warszawa 1975; WKŁ.
5) "Medycyna lotnicza i kosmiczna"; red. Stanisław Barański; Warszawa 1977; PZWL.
6) "Instrukcja wykonywania lotów w lotnictwie sportowym IWL"; Warszawa 1984; WKŁ.
7) Dz.U. PRL Nr-41 z dn. 18.11.1986.
8) Dz.U. PRL Nr 25 z dn. 25 z 1974; Nr 23 z 1975.
9) "Konspekt podstaw pierwszej pomocy"; Maciej Pietrzak; 1994.
10) Jerzy Domicz, Lech Szutowski; "Podręcznik pilota samolotowego"; Poznań 1994;WLOP.
11) Czesław Kudłek, Ryszard Kuś, Bogusław Plamowski; "ABC skoczka spadochronowego"; Warszawa 1978; WKŁ.