Przeczytaj nim przystąpisz do badań:

 

Badania okresowe w poszczególnych klasach zdrowia wykonuje się:
- w klasie 1: do 39 roku życia co 12 miesięcy, 40 i więcej lat – co 6 miesięcy
- w klasie 2 i 3: do 29 roku życia co 5 lat, 30-49 lat – co 2 lata, 50 i więcej lat – co 12 miesięcy.

Dopuszczalne refrakcyjne wady wzroku w poszczególnych klasach zdrowia to:
+/- 3 dioptrii w klasie 1
+/- 5 dioptrii w klasie 2 i 3
Metoda korekcji wzroku nie ma wpływu na wynik badań lotniczo-lekarskich.

Samolot może pilotować oraz skoki spadochronowe może uprawiać osoba, która straciła kończyny. Musi jednak spełniać warunki postawione przez lekarza orzecznika (na przykład: odpowiednie zaopatrzenie ortopedyczne (proteza) lub dostosowanie urządzeń w kabinie do potrzeb osoby niepełnosprawnej).

Skrzywienie kręgosłupa w odcinku krzyżowo-lędźwiowym może utrudnić uzyskanie pozytywnego orzeczenia lekarskiego w klasie 1, ale nie dyskwalifikuje automatycznie – indywidualna ocena lekarza orzecznika.

Skrzywiona przegroda nosowa lub problem z wyrównywaniem ciśnienia w uszach może mieć wpływ na wynik badań, bowiem nieprawidłowa barofunkcja wyklucza możliwość latania. Należy skorygować skrzywienie przegrody nosa operacyjnie.

Przed przystąpieniem do badań lotniczo-lekarskich muszą być wyleczone wszystkie zęby, bowiem zęby leczone kanałowo mogą mieć wpływ na uzyskanie pozytywnego orzeczenia lekarskiego.

Choroba serca nie dyskwalifikuje kandydata na pilota, ale każda sprawa rozpatrywana jest indywidualnie. O dopuszczeniu do latania decyduje upoważniony lekarz orzecznik lub sekcja lotniczo-lekarska ULC.

Uwaga!!! Po wypadku i pobycie w szpitalu obowiązkiem posiadacza licencji lotniczej jest poinformować o tym lekarza lotniczego, a po zakończeniu leczenia odbyć badania okolicznościowe (przepisy JAR-FCL3).

W przypadku jakiejkolwiek choroby, w tym m.in. astmy, przeprowadza się ocenę indywidualną stopnia zaawansowania choroby, stosowanego leczenia i stopnia obniżenia sprawności spowodowanego chorobą.

Uwaga!!!
Chory na cukrzycę przyjmujący insulinę nie może być dopuszczony do latania w żadnej klasie.

W przypadku badań kandydata na skoczka spadochronowego dyskwalifikują wady rozwojowe odcinka lędźwiowo-krzyżowego kręgosłupa, poziome ułożenie kości krzyżowej w stosunku do piątego kręgu lędźwiowego (kąt Fergusona przekraczający 40 stopni +/- 5 stopni), wady rozwojowe kończyn dolnych i stawów biodrowych, zespoły chorobowe przebiegające z towarzyszącą ‘łamliwością’ kości.

Na badanie lotniczo-lekarskie można zabrać ze sobą: RTG klatki piersiowej, RTG odcinka lędźwiowo-krzyżowego kręgosłupa. Pozostałe badania przeprowadzają lekarze upoważnieni przez ULC.

Pilotować samolotu nie może osoba przyjmująca leki psychotropowe.

Każde schorzenie układu oddechowego przebiegające z niewydolnością oddechową dyskwalifikują kandydata na pilota. Miernikiem wydolności jest cienienie parcjalne tlenu w krwi tętniczej – nie może być ono niższe niż 60 mmHg przy prawidłowym lub obniżonym ciśnieniu parcjalnym dwutlenku węgla (badania gazometryczne).


Oprac. na podst. info z internetu