Article Index

 

Samolot: Cessna 152, SP-XYZ

Trasa: Rzeszów Jasionka (EPRZ) – Kraków Balice (EPKK)

Plan lotu: EPRZ – WHISKEY – ZULU – DELTA – SIERRA – KILO – EPKK

Wysokość: 3000ft AMSL

 

 

Legenda:

P – Pilot

DEL – Kontroler organu Delivery

TWR – Kontroler na wieży

FIS – Informator FIS

ATIS – Komunikat nadawany przez automatyczną służbę informacji lotniskowej (ATIS)

APP – Kontroler zbliżania

GND – Kontroler organu „Ground”

 

Część 2. Na ziemi: Kołowanie do pasa startowego

 

P

Pilot nastawia radio na częstotliwość Rzeszów Wieża, 126.800. Prosi o zgodę na uruchomienie silnika.

Rzeszów Wieża, SP-XYZ, proszę o uruchomienie.

Rzeszów Tower, SP-XYZ, request start-up.

TWR

Kontroler z wieży daje zezwolenie na uruchomienie silnika, podaje aktualny czas (w minutach po ostatniej pełnej godzinie) oraz wydaje dalsze instrukcje.

SP-XYZ, Rzeszów Wieża, zezwalam uruchamiać, czas 2-4. Zgłoś gotowość do kołowania.

SP-XYZ, Rzeszow Tower, start-up approved, time check 2-4. Report when ready to taxi.

P

Pilot potwierdza otrzymanie zgody oraz powtarza dalsze instrukcje.

Mogę uruchamiać, zgłoszę gotowość do kołowania, SP-XYZ.

Start-up approved, call you ready to taxi, SP-XYZ.

P

Po uruchomieniu silnika pilot zgłasza gotowość do kołowana.

SP-XYZ, gotów do kołowania.

SP-XYZ, ready to taxi.

TWR

Kontroler wydaje zgodę na kołowanie do punktu oczekiwania przed pasem 27. Kołowanie ma się odbywać drogą kołowania A (alfa).

SP-XYZ, Wieża, kołuj do pozycji oczekiwania przed pasem 2-7 przez alfa. Zgłoś gotowość do odlotu.

SP-XYZ, Tower, taxi to holding position runway 2-7 via alfa. Report ready for departure.

P

Pilot potwierdza otrzymanie zgody na kołowanie.

Kołuję do pozycji oczekiwania przed pasem 2-7 przez alfa. Zgłoszę gotowość do odlotu, SP-XYZ.

Taxi to holding position runway 2-7 via alfa. Call you ready for departure, SP-XYZ.

P

Po zatrzymaniu się w pozycji oczekiwania przed pasem, pilot zgłasza gotowość do odlotu.

Rzeszów Wieża, SP-XYZ,
w pozycji oczekiwania przed pasem 2-7, gotów do odlotu.

Rzeszow Tower, SP-XYZ, holding position runway 2-7, ready for departure.

TWR

Kontroler wydaje zgodę na zajęcie pasa.

SP-XYZ, Rzeszów Wieża, zajmij pas 2-7 i oczekuj.

SP-XYZ, Rzeszow Tower, line up runway 2-7 and wait.

P

Pilot potwierdza zgodę na zajęcie pasa.

Zajmuję pas 2-7, SP-XYZ.

Lining up runway 2-7, SP-XYZ.