Article Index

mae39

Przedstawiamy Państwu przykładową korespondencję radiową w języku polskim i angielskim. Jako wzór wybraliśmy przelot Cessną 152 o znakach rejestracyjnych SP-XYZ z Rzeszowa Jasionki (EPRZ) do Krakowa-Balic (EPKK). Zapraszamy do zapoznania się z typową frazeologią potrzebną podczas takiego przelotu. Na końcu materiału zaprezentowaliśmy także sygnały wydawane przez marszałka podczas kołowania.

 

 

Plan lotu: EPRZ – WHISKEY – ZULU – DELTA – SIERRA – KILO – EPKK

Wysokość: 3000ft AMSL

 

Legenda:

P – Pilot

DEL – Kontroler organu Delivery

TWR – Kontroler na wieży

FIS – Informator FIS

ATIS – Komunikat nadawany przez automatyczną służbę informacji lotniskowej (ATIS)

APP – Kontroler zbliżania

GND – Kontroler organu „Ground”

 

Część 1. Na ziemi: Przed uruchomieniem silnika

 

Kto

Wyjaśnienie

Po polsku

Po angielsku

P

Samolot znajduje się na płycie lotniska w Rzeszowie. Silnik wyłączony. Pilot jest gotowy do rozpoczęcia lotu. Zgłasza się do organu Delivery (121.900) w Rzeszowie z prośbą o zgodę na lot VFR zgodnie ze złożonym planem lotu.

Rzeszów Delivery, SP-XYZ, lot VFR do Krakowa, gotów do zapisania zgody.

Rzeszów Delivery, SP-XYZ, VFR to Krakow, ready to copy clearance.

DEL

Kontroler organu Delivery wydaje załodze zgodę na lot do Krakowa zgodnie z planem lotu. Zgoda na lot jest tylko do granicy TMA, ponieważ dalsza jego część odbywać się będzie w przestrzeni niekontrolowanej.

SP-XYZ, Rzeszów Delivery, masz zgodę na lot VFR do granicy TMA. Trasa zgodnie z planem. Odlot z pasa 2-7. Po odlocie wykonuj do punktu Whiskey, wnoszenie do wysokości 3000 stóp, squawk 7000.

SP-XYZ, Rzeszów Delivery, cleared VFR to TMA boundary via flight plan route. Departure runway 2-7. After departure proceed to Whiskey, climb altitude 3000ft, squawk 7000.

P

Pilot powtarza kontrolerowi najważniejsze elementy otrzymanego zezwolenia.

Mam zgodę na lot VFR do granicy TMA. Pas 2-7. Po odlocie punkt Whiskey, wnoszenie do wysokości 3000 stóp, squawk 7000, SP-XYZ.

Cleared VFR to TMA boundary. Runway 2-7. After departure proceed to Whiskey, climb altitude 3000 feet, squawk 7000, SP-XYZ

DEL

Kontroler potwierdza poprawne powtórzenie zgody przez pilota oraz podaje informację meteorologiczną, a także dalsze instrukcje postępowania.

SP-XYZ, zgoda zapisana poprawnie. W użyciu pas 2-7, wiatr 260 stopni 13 węzłów, CAVOK, temperatura 2-5 punkt rosy 1-5, QNH 1-0-0-2. Przejdź na Rzeszów Wieża, 126.800.

SP-XYZ, readback correct. Runway in use 2-7. Wind 2-6-0 degrees, 1-3 knots, CAVOK, temperature 2-5, dew point 1-5, QNH 1-0-0-2. Contact Rzeszow Tower 1-2-6 decimal 8-0-0.

P

Pilot powtarza najważniejsze elementy meteorologiczne oraz potwierdza zmianę częstotliwości.

W użyciu pas 2-7, QNH 1-0-0-2. Przechodzę na Rzeszów Wieża, 126.800, SP-XYZ.

Runway in use 2-7, QNH 1-0-0-2. Contact Rzeszow Tower, 1-2-6 decimal 8-0-0, SP-XYZ.