W silniku dwusuwowym nie ma klasycznych zaworów, najczęściej rolę zaworów spełnia sam tłok, przesłaniają lub odsłaniają kanały wlotowy i wylotowe w cylindrze. Wyróżniamy następujące suwy:
  • ssanie/sprężanie (w suwie tym wyodrębnia się czasem podsuw „przepłukiwania”, ale jest on wykonywany w tym samym ruchu tłoka – w górę )
  • praca/wydech

Silnik działa w sposób  następujący:
1.    Suw sprężania – w pierwszej fazie suwu sprężania następuje przepłukiwanie przestrzeni roboczej silnika (1). Wtedy to powstałe w poprzednim cyklu pracy spaliny są wytłaczane przez kanał wydechowy (2),  jednocześnie do przestrzeni roboczej przez kanał między międzykomorowy (3) napływa mieszanka  paliwowa zgromadzona wcześniej w przestrzeni korbowej silnika (4). W dalszej fazie suwu sprężania tłok (5), pełniący także rolą zaworu, zamyka kanał wydechowy i międzykomorowy, odsłaniając jednocześnie kanał ssawny wlotowy (6). W czasie sprężana paliwa w komorze spalania świeża porcja mieszanki  paliwowej napływa przez kanał wlotowy do przestrzenia korbowej silnika.
2.    Suw pracy – przed dojściem do ZMP następuje zapłon, powstałe gazy rozprężają się gwałtownie, powodując ruch tłoka w dół do WMP.  W końcowej fazie tego suwu odsłaniany jest kanał wydechowy i spaliny zaczynają opuszczać przestrzeń roboczą.
Cykl powtarza się od początku.
Po zakończeniu dwóch suwów wał korbowy wykonał jeden pełny obrót.
Poniższy schemat ilustruje cykl pracy silnika dwusuwowego. Widać wyodrębniony  podsuw przepłukiwania.

 

Zdjcie_19

 

Maciej Ługowski