MOJA PASJA - Zycie i działalność Tadeusza Chylińskiego dla Polskiego Lotnictwa w świetle dokumentów, to nowa dwutomowa pozycja ukazująca historię rozwoju lotnictwa w ostatnich latach międzywojennych do lat 70 ubiegłego wieku w oparciu o doświadczenia uznanego konstruktora i pracownika naukowo- badawczego. Autor zebrał i opracował materiały dotyczące życia i kariery zawodowej doc mgr inż. Tadeusza Chylińskiego, który całe swoje życie oddał polskiemu lotnictwu jako konstruktor( przed wojną DWL RWD a po jej zakończeniu IL) i jako kierownik  w Instytucie Lotnictwie.

 

Moja pasja  tom 1

W pierwszym tomie zawarto m.in.

- okres studiów na kierunku lotniczym Wydziału Mechanicznego Politechniki Warszawskiej

- prace jako konstruktor w wytwórni Lotniczej DWL-RWD w latach 1937-1939

- kulisy wygranego  w 1945 konkursu na projekt motoszybowca

- projekt u turystycznego( dyspozycyjno-kurierski)”C1”

- pierwsze lata pracy w Głownym Instytucie Lotnoctwa( pożniej Instytut Lotnictwa)

- projekty wykonanych na zamówienie wojska powietrznych celów TC-1 i TC-2 oraz Spec-3 i Spec-4

- projekt wersji sanitarnej znanego u wielozadaniowego Piper Cub

- projekt szybowca szkolnego „Kawka”

- próby wytrzymałościowe i statyczne ów,śmigłowców i szybowców w IL w latach 50

- badania ów myśliwskich LiM-1, LIM.LiM-5 i LiM 6bis

 

 

 

 

Moja pasja  tom 2

Drugi tom zawiera:

 

- dorobek Zakładu Wytrzymałości i Zakładu Płatowców IL, kierowanego w latch 50 i 60

- projekt turboodrzutowgo u szkolno-treningowego AS

- kulisy katastrof zakupionych przez PLL LOT pasażerskie Vickers Viscount 804

- projekt z roku 1964 u wielozadaniowego TC”Borsuk”

- badania wytrzymałościowe i próby statyczne szybowców i ów( kilka wersji u PZL-104 Wilga)

- tajny program wojskowy o kryptonimie „Diament” realizowany w latach 60 ubiegłego wieku

- wykonany w latach 1966-67 projekt u akrobacyjnego TC-A68

- dokumenty ukazujące perspektywy rozwoju polskiego przemysłu lotniczego w latach 70 w ścisłym powiązaniu z ZSRR

 

 

 

 

 

 

Ksiązkę zilustrowano kilkuset dotychczas nieznanymi zdjęciami, oryginalnymi dokumentami i innymi źródłowymi materiałami ikonograficznymi oraz opisami badań wytrzymałościowych i prób statycznych  sprzętu lotniczego, przeprowadzonych w Zakładzie Wytrzymałości IL. Obowiązkiowa lektura dla tych, którzy chcą poznać historię rozwoju polskiej lotniczej myśli konstrukcyjnej z punktu widzenia człowieka pełniącego ważną rolę w jej kształtowaniu.

 

Doc mgr inż. Tadeusz Edward Chyliński urodził sie 13.10.1911 w Warszawie. Naukę rozpoczął w Gimnazjum Męskim Bolesława Muszyńskiego w Warszawie a następnie kontynuował nauke w Koedukacujnym Gimnazjum Humanistycznym w Milanówku. Maturę uzyskał w Prywatnym Gimnazjum Humanistycznym Ludwika Lorentza w roku 1930. W roku 1931 rozpoczął studia na Wydziale Mechanicznym Politechniki Warszawskiej gdzie w 1935 uzyskał półdyplom. Po odbyciu służby wojskowej na początku wrzesnia 1937 roku rozpoczął pracę w Doswiadczalnych Warsztatach Lotniczych RWD na Okęciu jako konstruktor płatowcowy.Do wybuchu wojny brał udział w pracach m.in. przy takich ach jak RWD-17, RWD-19,RWD-21 czy RWD 14 Czapla i RWD -25. W kampanii wrześniowej brał udział jako artylerzysta w 5 i 8 PAL a w trakcie okupacji walczył w szeregach ZWZ a następnie AK. W styczniu 1948 podjął pracę w Instytucie Technicznym Lotnictwa jako konstruktor w Dziale Wytrzymałościowo-Konstrukcyjnym. Powojenną działalność zawodową związał z Instytutem Lotnictwa pełniąc funkcje kierownicze m.in Zakładu Płatowcowego oraz Zakłdu Wytrzymałościowego Instytutu, prowadząc samodzielną działanośc naukowo - badawczą( od 1973 docent). Brał udział w wielu projektach oraz był autorem konstrukcji lotniczych m.in szybowca szkolnego"Kawka" , u szkolno-treningowego "As" ,u wielozadaniowego krótkiego startu i lądowania TC Borsuk czy u akrobacyjnego TC-A68. Za pracę na rzecz lotnoctwa został odznaczony Krzyżem Kawalerski m Orderu Odrodzenia Polski, Srebrnym Krzyżem Zasługi i innymi odznaczeniami państwowymi.Zmarł 15.02.1978 w Warszawie

 

 

-