Zdjęcie dnia

  • Jacek Grześkowiak

    Jacek Grześkowiak

Newsletter

Cotygodniowa porcja informacji lotniczych

JOOMEXT_TERMS

HOBBY

Pogoda

 


Dołącz do nas !

FB TW google-plus-ikona-2012 YT 

 


Witold Rychter - urodził się w Warszawie 2 lutego 1902 r. Początkowo edukował się w domu rodzinnym a następnie w prywatnym gimnazjum. Swoją przygodę z lotnictwem zaczął od oglądania pokazów lotniczych, lektury prasy i budowania modeli. Na rok przed wybuchem I wojny światowej rozpoczął przygodę z motoryzacją. Właśnie z tej ostatniej pasji jest wszystkim znany. Lotnictwo niejako pozostało w cieniu. Z chwilą zakończenia wojny brał udział w rozbrajaniu Niemców w syrenim grodzie.

 

Rok po tym jak umilkły działa a Polska odzyskała niepodległość odbył swój pierwszy lot. Co prawda nie był pilotem a pasażerem zdecydował się na kontynuowanie swojej lotniczej przygody. W maju 1919 r. odbył praktykę w Centralnych Warsztatach Lotniczych. Rok później po uzyskaniu matury ruszył na front wojny polsko – radzieckiej. Walczył jako ochotnik w szeregach Pomorskiej Kompanii Harcerskiej. Zdemobilizowany podjął studia na Politechnice Lwowskiej. Przerwał je na krótko aby wziąć udział w III Powstaniu Śląskim. W 1921 r. zakończył praktykę w Centralnych Warsztatach Lotniczych. Walcząc w zrywie niepodległościowym na Śląsku był zastępcą dowódcy kolumny samochodowej Naczelnego Wodza. W tym czasie poświęcał więcej czasu motoryzacji niż lotnictwu. Był tym jednym z nielicznych, którzy jako pierwsi w niepodległej Polsce otrzymali samochodowe prawo jazdy. Od 1 października 1924 r. będąc studentem rozpoczął pracę zawodową. Zajmował się w niej sprawami samochodowymi jako biegły sądowy. Uczestniczył w rajdach motocyklowych w których ustanowił kilka rekordów Polski. Dwukrotnie zdobył tytuł mistrza kraju.

 

W wieku 25 lat ukończył studia na politechnice. Uzyskał dyplom inżyniera mechanika ze specjalnością konstrukcja samochodów. Latem 1927 r. wziął udział w Międzynarodowym Rajdzie Automobilklubu Polskiego. Siedział za kierownicą samochodu, który sam wcześniej skonstruował. Z końcem roku zapisał się do Aeroklubu Warszawskiego. Ukończył w nim kurs teoretyczny i praktyczny pilotażu. W styczniu 1929 r. objął kierownictwo nad Szkołą Lotniczą wspomnianego Aeroklubu. W czerwcu 1929 r. otrzymał dyplom pilota samolotowego.

 

W latach 1931 – 1935 był wiceprezesem oraz szefem pilotów Aeroklubu Warszawskiego. Uczestniczył w imprezach lotniczych. W pamiętnych dla Polski zwycięstwem Bajana Challenge` u z 1934 r. był komisarzem sportowym. Uchwałą Walnego Zgromadzenia Aeroklubu Warszawskiego w 1935 r. otrzymał tytuł honorowego członka. W listopadzie następnego roku przeszedł kurs akrobacji samolotowej dla pilotów sportowych.

 

Z chwilą wybuchu II wojny światowej wyruszył na front jako zastępca dowódcy Samodzielnej Kompanii Czołgów. Pozostał w okupowanym kraju. Pracował w warsztacie samochodowym. Był żołnierzem podziemia. Uczestniczył w Powstaniu Warszawskim.

 

Po wyzwoleniu już w lipcu 1945 r. razem z kolegami wystąpił z wnioskiem o przywrócenie do życia Aeroklubu Rzeczypospolitej Polskiej i Warszawskiego. Kiedy te zostały reaktywowane Rychter wszedł do ich zarządów na prawach członka. Dwa lata po wyzwoleniu wziął udział w pokazach lotniczych nad syrenim grodem. Na skutek terroru stalinowskiego wspomaganego gorliwością rodaków jesienią 1948 r. został odsunięty od lotnictwa. Pozbawiony został również członkowstwa w szeregach Aeroklubu Warszawskiego. Przez dwanaście lat ( 1950 – 1962 ) pracował w redakcji „Horyzontów Techniki”. Blisko 30 lat początkowo współdziałał w tworzeniu Organizacji Rzeczoznawców Techniki Samochodowej Ruchu Drogowego Polskiego Związku Motorowego a następnie pełnił wiele funkcji w samym Związku.

 

Rehabilitowany po śmierci Stalina wrócił do lotnictwa. Od 1956 r. zasiadał w Zarządzie Głównym Aeroklubu PRL. Był także członkiem Lotniczej Komisji Historycznej. Na przełomie lat 1957 / 58 przewodniczył Komisji Samolotowej APRL. W latach sześćdziesiątych sędzia i przewodniczący komisji sędziowskiej zawodów samolotowych. Od 1962 do 1974 r. pracował był w Radzie Głównej Polskiego Związku Motorowego. W swojej karierze zawodowej poświęconej motoryzacji Witold Rychter znajdował czas na działalność publicystyczną. Propagował w niej tematykę motoryzacyjną. Co nie znaczy, że zapomniał o zagadnieniach lotniczych. Napisał z tej dziedziny trzy książki. Był autorem wydanych w 1935 r. „Silników samolotów turystycznych” i czternaście lat później „Historii samolotu”. Cztery lata przed śmiercią w 1980 r. ukazały się jego autorstwa „Skrzydlate wspomnienia”. Witold Rychter zmarł w Warszawie 17 marca 1984 r.

 

 

Oprac. Konrad Rydołowski