Zdjęcie dnia

  • Jacek Grześkowiak

    Jacek Grześkowiak

Newsletter

Cotygodniowa porcja informacji lotniczych

JOOMEXT_TERMS

HOBBY

Pogoda

 


Dołącz do nas !

FB TW google-plus-ikona-2012 YT 

 


Gustaw Macewicz Gustaw Macewicz

Gustaw Macewicz - urodził się 5 września 1879 r. w guberni kijowskiej. W 1896 r. ukończył siedmioklasową szkołę w Warszawie. Następnie zdał egzaminy maturalne. W wieku 18 lat rozpoczął swoją przygodę z wojskiem. Po ukończeniu Junkierskiej Szkoły Kawalerii otrzymał przydział do pułku kirasjerów. Stacjonował w Białej Cerkwi. Z niego na własną prośbę został przeniesiony do lotnictwa. Kurs pilotażu ukończył w Sewastopolu. Po uzyskaniu licencji pilota został skierowany do twierdzy Ossowiec. Objął w niej dowodzenie eskadrą. Podczas lądowania w sierpniu 1914 r. został ciężko ranny. Po powrocie do zdrowia wrócił do wojska. Brał udział w walkach pod Lwowem, Samborem i Stryjem. Od 13 września 1916 r. był Inspektorem Wojsk Lotniczych Frontu Zachodniego. Pod koniec pierwszej połowy lipca 1917 r. zgłosił się do służby w Korpusie Polskim Wschodnim. Nie został przyjęty. Pozostał w armii rosyjskiej. W tej uczestniczył w tworzeniu I Polskiego Oddziału Awiacyjnego. W wyniku załamania się Frontu Zachodniego przedostał się na Ukrainę. Objął dowodzenie Wojsk Lotniczych Armii Południowej. Po odejściu z armii rosyjskiej został skierowany do Wielkopolski. Na ziemiach byłego zaboru pruskiego 22 stycznia 1919 r. objął funkcję Inspektora Wojsk Lotniczych. 24 września tego samego roku został Inspektorem Wojsk Lotniczych w Ministerstwie Spraw Wojskowych. W wyniku reorganizacji Ministerstwa powierzono mu szefowanie Departamentem III Żeglugi Powietrznej. Od 25 września do 8 października 1921 r. był przejściowo zastępcą dowódcy Okręgu Korpusu V. Aby wrócić do szefowania Departamentem. 27 października 1922 r. mianowany został pilotem sterowców. Pierwszą nominację generalską uzyskał 1 czerwca 1919 r. Z racji na postępującą gruźlicę został na stałe urlopowany z wojska. Całkowicie przeniesiony w stan spoczynku 30 czerwca 1925 r. Zmarł w Warszawie 31 stycznia 1933 r.

 

 

Oprac. Konrad Rydołowski