Zdjęcie dnia

  • Jacek Grześkowiak

    Jacek Grześkowiak

Newsletter

Cotygodniowa porcja informacji lotniczych

JOOMEXT_TERMS

HOBBY

Pogoda

 


Dołącz do nas !

FB TW google-plus-ikona-2012 YT 

 


Tytus Bolesław Karpiński - urodził się na Mazowszu w Łowiczu 4 stycznia 1894 r.  Po ukończeniu nauki w rodzinnym mieście rozpoczął studia na Politechnice Warszawskiej. Jako poddany cara Rosji ( Polska nie istniała jako niepodległe państwo ) został powołany do wojska. Akurat trwała I wojna światowa. Swoją służbę rozpoczął od kawalerii. Z tej został oddelegowany do Szkoły Podchorążych Artylerii. Po jej ukończeniu trafił na front wołyński. W drugim roku działań wojennych został przeniesiony do 7 Oddziału Lotniczego w charakterze oficera współpracy z artylerią. Następnie został oficerem technicznym eskadry. W 1917 r. wstąpił do III Korpusu Armii Polskiej na Wschodzie. Po rozbrojeniu korpusu przez wojska austriackie przedostał się do Warszawy. Rozpoczął studia na zupełnie innym kierunku niż pierwotnie zamierzał Politechniki Warszawskiej. W listopadzie 1918 r. brał udział w rozbrajaniu Niemców. Miał swój udział w przejęciu lotniska na Polu Mokotowskim. Gdy Polska odzyskała niepodległości został dowódcą kompanii lotniczej w Warszawie. Po wypadku lotniczym, któremu uległ, trafił do szpitala. Po powrocie do zdrowia objął stanowisko zastępcy kierownika Centralnej Składnicy Lotniczej. Był współtwórcą 11 Eskadrze Wywiadowczej. To z nią latał na froncie  litewsko - białoruskim. Od stycznia 1920 r. dowodził wspomnianą eskadrą. Awansował na stopień kapitana. W 1922 r. już w stopniu majora został oficerem technicznym 1 Pułku Lotniczego. Po dwóch latach służby w syrenim grodzie został oddelegowany na kurs do Paryża. Po powrocie w kwietniu 1925 r. został mianowany komendantem Parku Lotniczego 1 Pułku Lotniczego. W grudniu 1925 r. ukończył kurs pilotażu. Od 1926 r. był szefem wydziału technicznego Departamentu Lotnictwa. 3 maja 1926 r. został awansowany na stopień podpułkownika. Pod koniec października 1928 r. rozpoczął studia w Wyższej Szkoły Technicznej mającej siedzibę w Paryżu. Po dwóch latach nauki poza Polską otrzymał tytuł inżyniera. Już jako inżynier odbył staż we francuskim Ministerstwie Lotnictwa. W styczniu 1931 r. objął funkcję drugiego zastępcy szefa Departamentu Lotnictwa. Uczestniczył w organizacji i szkoleniu kadry technicznej lotnictwa. To z jego inicjatywy powstała między innymi  komisja wypadków lotniczych. W kwietniu 1933 r. został pierwszym zastępcą szefa Departamentu Lotnictwa.  W 1939 r. w zorganizował ruchome parki napraw sprzętu lotniczego. W pamiętnym wrześniu 1939 r. nie brał udziału w walkach. Po przejściu granicy Polski z Rumunią przedostał się do Francji. Z tej ewakuował się do Wielkiej Brytanii.   Na Wyspie Ostatniej Nadziei został przewodniczącym komisji odpowiedzialnej za dobór kadr  personelu technicznego polskiego lotnictwa. W 1941 r. został oficerem łącznikowym przy RAF Maintenance Command. Rok później przydzielony do Air Ministry był oficerem łącznikowym polskiej grupy planowania i zaopatrzenia.  Po skończonej wojnie do nowej wyzwolonej Polski nie wrócił. Odszedł z wojska w 1947 r. Pozostał na emigracji. Zamieszkał w Londynie.  Zmarł 4 czerwca 1982 r.Konrad RYDOŁOWSKI