Iwan Połbin - 1905 - 1945 rosyjski pilot wojskowy, generał major. Urodził się 14 stycznia 1905 roku w Riszczewie Kamience w obwodzie Mińskim. Po szkole powszechnej rozpoczął pracę w brygadzie remontowej na kolei. W 1927 roku otrzymał powołanie do Armii Radzieckiej, w 1931 roku ukończył z wyróżnieniem Wojskową Szkołę Pilotów w Orenburgu po czym został skierowany do eskadry lotnictwa bombowego stacjonującej na Dalekim Wschodzie. W 1939 roku jako dowódca eskadry brał udział w walkach pod Chałchin Goł, po wojnie został przebazowany do europejskiej części ZSRR. W czerwcu 1941 roku w stopniu podpułkownika dowodził 150 Pułkiem Bombowym. Od pierwszych dni po napaści Niemiec pułk wykonywał loty bojowe. W pierwszym roku wojny pułk wykonał blisko 3000 lotów bojowych, Połbin samodzielnie prowadził pilotów do trudnych lotów bojowych za co został odznaczony gwiazdą Bohatera Związku Radzieckiego (23 listopada 1942 roku). W grudniu 1942 roku w stopniu pułkownika otrzymał awans na dowódcę 301 Dywizji Lotnictwa Bombowego (latającej na samolotach PETLAKOW Pe-2). W kwietniu został mianowany dowódcą 1 Korpusu Lotnictwa Bombowego oraz otrzymał awans na generała. 20 października 1943 roku dowodził wyprawą 17 bombowców Pe-2 w osłonie 17 myśliwców na bombardowanie stacji kolejowej Protopowka, podczas powrotu Połbin dostrzegł grupę niemieckich samolotów bombowych atakujących wojska radzieckie. Skierował dowodzoną przez siebie grupę do ataku na bombowce, myśliwce osłony związały się z myśliwcami niemieckimi. W efekcie Połbin na swoim Pe-2 zestrzelił dwa samoloty niemieckie a piloci pozostałych Pe-2 zestrzeliły jeszcze 4 bombowce. Myśliwcy zestrzelili 7 samolotów niemieckich przy stracie 3 maszyn. Przez cały czas jednostka Połbina wykonywała loty bojowe na korzyść 1 Frontu Ukraińskiego, dzięki czemu generał latał nad Polską, choć oficjalnie będąc w stopniu generała otrzymał zakaz wykonywania lotów bojowych, latał w dalszym ciągu. Na początku 1945 roku jednostka Połbina została przebazowana na Dolny Śląsk. 11 lutego 1945 roku Połbin wcześnie rano przygotował się do 158 lotu bojowego, postanowił że tego dnia korzystając z dobrej pogody poprowadzi pułk do dwóch może trzech lotów bojowych. Pierwszym lotem było poprowadzenie 9 bombowców na zniszczenie niemieckiej baterii dział ustawionych na przedmieściach Wrocławia (dzisiejsza dzielnica Oporów). Podczas ataku pocisk niemieckiego działa 88 mm trafił w kabinę pilota, samolot Połbina eksplodował, cała załoga zginęła.

Generał Połbin wykonał podczas II wojny 157 lotów bojowych, 6 kwietnia 1945 roku pośmiertnie nadano mu po raz drugi tytuł Bohatera Związku Radzieckiego. Po wojnie jedną z ulic Moskwy nazwano imieniem pilota, grób pilota znajduje się na cmentarzu żołnierzy radzieckich na wrocławskich Partynicach.

Iwan Połbin był jedynym generałem lotnictwa który poległ podczas lotu bojowego.


Oprac. Jacek Waszczuk