Edward Mannock

Edward Mannock
- 1887-1918 major, angielski pilot myśliwski. Urodził się 24 maja 1887 roku w Aldershot jako syn zawodowego podoficera kawalerii. Ze względu na trudną sytuację finansową w rodzinie pracował od 12 roku życia. W styczniu 1914 roku wyjechał do Turcji, gdzie zastała go wojna, wkrótce został internowany. W maju 1915 roku udało mu się powrócić do Anglii i wkrótce został zmobilizowany, służbę rozpoczął w stopniu szeregowca w pułku saperów. Mimo iż niedowidział na jedno oko uzyskał przydział do lotnictwa a następnie został skierowany na kurs pilotażu. 28 listopada 1916 roku otrzymał dyplom pilota po czym został skierowany do 10 Dywizjonu Szkolnego bazującego we Francji. Podczas jednego z lotów szkolnych podczas wychodzenia z lotu nurkowego oderwało się dolne skrzydło myśliwca NIEUPORT 17, mimo tego pilotowi udało się doprowadzić samolot do lotniska i wylądować. 1 kwietnia 1917 roku otrzymał przydział do 40 Dywizjonu Myśliwskiego łatającego na myśliwcach Nieuport Scout i 7 kwietnia wykonał pierwszy lot bojowy. Podczas pierwszego lotu bojowego odniósł zwycięstwo (zestrzelił niemiecki balon obserwacyjny). 7 czerwca zestrzelił pierwszy samolot niemiecki. W lipcu otrzymał awans na kapitana pilota oraz odniósł piąte zwycięstwo powietrzne. W grudniu 1917 roku 40 Dywizjon został wyposażony w nowe myśliwce SE-5A. 31 marca 1917 roku został dowódcą 74 Dywizjonu Myśliwskiego, przez pierwsze trzy miesiące 1918 roku zestrzelił 36 samolotów niemieckich, za co udekorowany został najwyższymi odznaczeniami brytyjskimi oraz otrzymał nominację na stopień majora. W lipcu został dowódcą 85 dywizjonu Myśliwskiego, posiadał cechy doskonałego dowódcy, często latał z młodymi pilotami wprowadzając ich w arkana walki, zginął przypadkowo podczas lotu bojowego 26 lipca 1918 roku (samolot przez nikogo nie atakowany spadł pionowym nurkowaniem między okopami). Łącznie Mannock uzyskał 73 zwycięstwa powietrzne. Plasując się na pierwszym miejscu brytyjskiej listy ASÓW LOTNICZYCH, 18 lipca 1919 roku otrzymał pośmiertnie najwyższe brytyjskie odznaczenie Victoria Cross (Krzyż Wiktorii).


Oprac. Jacek Waszczuk