Karol Pniak Karol Pniak

Karol Pniak
- urodził się 26 stycznia 1910 roku w Jaworznie jako trzeci syn Franciszka i Marii z d. Waluga spośród sześciorga rodzeństwa. Po ukończeniu Szkoły Powszechnej podjął naukę w gimnazjum w Chrzanowie. Do wojska wstępuje ochotniczo w 1928 roku z przydziałem do 2 Pułku Lotniczego w Krakowie. Szybko dowództwo pułku spostrzega jego nadzwyczajne predyspozycje lotnicze i w 1929 roku pełni już funkcję instruktora w Pułkowym Dywizjonie Szkolnym w stopniu st. szeregowego, a na koniec roku kalendarzowego awansowany zostaje do stopnia kaprala . Służąc w 22 i 122 eskadrze 2 Pułku Lotniczego zdobywa ponad to wyższe przeszkolenia w Szkołach Pilotażu w Bydgoszczy i Grudziądzu. W sławne „Trójce Bajana„ jest bocznym pilotem wraz kpr. Stanisławem Mackiem/ bywa, że jej skład jest częściowo zmieniany spośród pilotów eskadry. Po przeniesieniu kpt.pil Jerzego Bajana z krakowskiego pułku do Szkoły Podchorążych Lotnictwa w Dęblinie Karol Pniak zostaje liderem „TRÓJKI KRAKOWSKIEJ„ (Pniak–Macek–Kosiński) rozsławiając dobre imię Lotnictwa Polskiego w krajowych i zagranicznych pokazach oraz zawodach lotniczych.

Karol Pniak jest zdobywcą szeregu najwyższych nagród w tym trzykrotnym Mistrzem Polski stając się wzorem do naśladowania dla młodych adeptów sztuki pilotażowej a po śmierci kpt pil. F. Żwirki najbardziej popularnym pilotem II Rzeczpospolitej. Wraz z Kolegami „TRÓJKI KRAKOWSKIEJ„ jest również zdobywcą przechodniego Pucharu Ministra Spraw Wojskowych na własność dla 2 Pułku Lotniczego - Kraków.
Po ukończeniu najlepszej w świecie wyższej uczelni lotniczej Szkoły Podchorążych Lotnictwa w Dęblinie zostaje awansowany do stopnia podporucznika. W czasie studiów na zajęciach teoretycznych traktowany jest na równi z innymi podchorążymi, a ponieważ jako pilot osiągnął prawie wszystko to w czasie zajęć praktycznych pełni tutaj funkcję instruktora! W ramach t.zw. praktyk przydzielony zostaje do 4 Pułku Lotniczego w Toruniu, by uczestniczyć w lotach manifestacyjnych nad granicą polsko – niemiecką. Walczy w Wojnie Obronnej 1939 r . i zajmuje III miejsce wśród zwycięskich pilotów 142 eskadry 4 Pułku Lotniczego. Zestrzelił wówczas 2 samoloty npl; 1 prawdopodobnie; uszkodził 1 i 1/3 samolotów npl i wykonał 34 loty bojowe. Przez Rumunię, Syrię wraz z innymi polskimi lotnikami dociera 29 października do Francji skąd gen. W.Sikorski znając Jego kunszt pilotażu kieruje Go w styczniu 1940 r. w pierwszym rzucie do Anglii celem przetarcia szlaku innym Lotnikom Polskim.

W BATTLE of BRITAN bierze udział w składzie 32 i 257 Dywizjonu Myśliwskiego RAF – zostaje uznany przez Anglików w pierwszej fazie bitwy za najwybitniejszego polskiego pilota zdobywając po jej zakończeniu zaszczytny tytuł „NIELICZNY„. Jako jedyny polski pilot II Wojny Światowej zestrzelił 2 włoskie maszyny! Po zakończeniu BITWY o ANGLIĘ wstępuje do 306 Dywizjonu Myśliwskiego – Toruńskiego i obejmuje w nim stanowisko dowódcy eskadry.
W 1943 roku jest zastępcą dowódcy słynnego „CYRKU SKALSKIEGO„ walcząc o czystość nieba w Afryce. Bierze udział we wszystkich najważniejszych operacjach II FRONTU ZACHODNIEGO - zostaje jako jedyny dwukrotnym dowódcą sławnego 308 Dywizjonu Myśliwskiego – Krakowskiego i ostatnim jego dowódcą ,aż do rozwiązania Dywizjonu po zakończeniu wojny w dniu 18 grudnia 1946 roku w Hethel - Wielka Brytania / podkreśla się celowo ten fakt z naciskiem dla wymazania przekłamania, ze ostatnim dowódcą tego Dywizjonu był kpt.pil. Ignacy Olszewski - otóż K. Pniak przejął dowództwo dywizjonem po kpt. pil W. Retingerze, dopiero od 1.07.1945 dowódcą zostaje kpt.pil. I. Olszewski, ale we wrześniu 1945 przejmuje dowodzenie ponownie Karol Pniak i dowodzi tym Dywizjonem aż do rozwiązania. Karol Pniak zajmował wiele ważnych stanowisk operacyjnych i szkoleniowych. Kawaler ORDERU WOJENNEGO VIRTUTI MILITARI (nr. 14/40), czterokrotnie odznaczony KRZYŻEM WALECZNYCH, Krzyżem Zasługi, Holenderskim Krzyżem Lotniczym - jako jedyny polski pilot II Wojny Światowej, DFC i innymi wielkimi odznaczeniami bojowymi różnych państw …

Bił się wszędzie tam o niepodległość Polski, gdzie walczyło Lotnictwo Polskie!
Karola Pniaka podejmowali i odznaczali najwyżsi dostojnicy państwowi, książęta i królowie wyzwalanych krajów.
Powrócił do Polski w 1947 roku, maltretowany przez UB i prześladowany przez władze PRL kochał Polskę aż do śmierci.
Zmarł w Krakowie 17 października 1980 roku.

CZEŚĆ I CHWAŁA JEGO WIECZNEJ PAMIĘCI !

/ poprawione oprac. KSL na podstawie
„Życie w cieniu skrzydeł„ aut. T.Zemuła /


NIELICZNY„ - do tego tytułu ma prawo tylko ten z 2945 pilotów walczących w BITWIE o ANGLIĘ, którego nazwisko widnieje na HONOROWEJ LIŚCIE Imperialnego Muzeum Wielkiej Brytanii.


Źródło. www.slpp.pl