Dokumenty

Przed obyciem lotu konieczne jest skompletowanie następujących dokumentów:


  • * opinia lekarza prowadzącego
  • * paszport (przy lotach europejskich dowód osobisty)
  • * w przypadku dzieci paszport oraz akt urodzenia (skrócony odpis)
  • * historia choroby w języku kraju, gdzie będzie kontynuowane leczenie