Do lotu może być użyty jedynie taki statek powietrzny, który jest sprawny technicznie i posiada ważne Pozwolenie na wykonywanie lotów wpisane przez osobę upoważnioną przez Prezesa ULC do Książki statku powietrznego.

Nie wszystkie podmioty posiadają kompetencje do wydawania lub przedłużania pozwoleń na wykonywanie lotów, a także do wykonywania złożonych napraw i obsługi sprzętu z ingerencją w strukturę podzespołów. Do powyższych działań wymagane jest poza wpisem do ewidencji posiadanie odpowiedniego Certyfikatu wydanego przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego potwierdzającego spełnienie dodatkowych wymagań rozporządzenia.

Obsługa techniczna w zakresie ograniczonym do wymiany lub naprawy uszkodzonych części, ale bez ingerencji w strukturę podzespołów, może być wykonywana przez podmioty nie posiadające certyfikatu, a jedynie wpisane do ewidencji.

W przypadku wykonywania napraw poważnych, wymagających ingerencji w strukturę zasadniczą statku powietrznego (np. uszkodzenia struktury kadłuba, podwozia lub skrzydła itp.) konieczne jest zgłoszenie naprawy do Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego na Wniosku, a następnie wykonanie naprawy w certyfikowanym ośrodku lub pod nadzorem Prezesa ULC i wykonanie lotów próbnych kontrolnych na podstawie Pozwolenia na wykonywanie prób w locie.Źródło: ULC