Logowanie

Partnerzy

 
Drukuj

Kontakt

Stanowisko

Główny specjalista

Nazwa firmy

Urząd Lotnictwa Cywilnego w Warszawie

Informacje o firmie

Urząd Lotnictwa Cywilnego w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

Opis stanowiska

Warunki pracy

- praca administracyjno-biurowa

- krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe

- obsługa klientów zewnętrznych

Miejsce i otoczenie organizacyjno - techniczne stanowiska pracy: Budynek siedziby Urzędu Lotnictwa Cywilnego w Warszawie oraz jego wyposażenie są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych  (np. widny, toalety).

Zakres zadań

 • Prowadzi proces koncesjonowania, wydawania zezwoleń, sprawowania nadzoru bieżącego (monitorowanie oraz analizowanie sytuacji finansowej) nad posiadaczami koncesji lub zezwoleń poprzez analizowanie dokumentów finansowych i przygotowywanie opinii na temat sytuacji finansowej podmiotów rynku lotniczego, jak również poprzez prowadzenie kontroli w podmiotach oraz przygotowuje rekomendacje w tym zakresie;
 • Prowadzi postępowania administracyjne w sprawach zatwierdzenia biegłego rewidenta uprawnionego do badania sprawozdań finansowych podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w zakresie obsługi naziemnej w portach lotniczych, w tym prowadzi korespondencję z podmiotami, weryfikuje spełnienie wymogów prawa oraz przygotowuje projekty decyzji administracyjnych Prezesa Urzędu w tych sprawach;
 • Prowadzi i aktualizuje bazę danych finansowych polskich przewoźników lotniczych, zarządzających lotniskami oraz agentów obsługi naziemnej w zakresie danych finansowych oraz przygotowuje analizy finansowe rynku transportu lotniczego;
 • Prowadzi sprawy związane ze sporządzaniem listy przewoźników lotniczych uprawnionych do korzystania ze stawki VAT 0%, w tym prowadzi korespondencję z przewoźnikami, weryfikuje spełnienie kryteriów uprawniających, przygotowuje listę do publikacji oraz prowadzi współpracę z Ministerstwem Finansów;
 • Zbiera i analizuje informacje dotyczące polityki państw UE i państw trzecich oraz dokumentów organizacji międzynarodowych i zrzeszeń w zakresie zagadnień ekonomiczno-finansowych związanych z rynkiem transportu lotniczego oraz rekomenduje działania zmierzające do optymalizacji regulacji i rozwoju rynku transportu lotniczego w Polsce;
 • Opiniuje projekty aktów prawnych wpływających na sytuację finansową podmiotów rynku transportu lotniczego, w tym przygotowuje wkłady do instrukcji i stanowiska RP lub ULC na posiedzenia i bierze udział w wypracowywaniu rozwiązań na poziomie wspólnotowym oraz reprezentuje ULC lub RP w grupach roboczych Rady UE;
 • Przygotowuje od strony merytorycznej projekty aktów prawnych oraz nowelizacji istniejących aktów prawnych regulujących kwestie związane z zadaniami wykonywanymi na stanowisku, w tym uczestniczy w pracach krajowych i międzynarodowych grup roboczych.

Wymagania

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe na kierunku: ekonomia lub zarządzanie lub finanse i rachunkowość lub bankowość lub ekonometria lub
wyższe i studia podyplomowe na kierunku: ekonomia lub zarządzanie lub finanse i rachunkowość lub bankowość lub ekonometria

doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w obszarze związanym z zagadnieniami finansowo-ekonomicznymi lub w lotnictwie cywilnym

 • Bardzo dobra znajomość analizy finansowej, finansów przedsiębiorstwa i rachunkowości, prawa lotniczego - w szczególności w zakresie nadzoru finansowego, kodeksu postępowania administracyjnego;
 • Wiedza o rynku transportu lotniczego w Polsce i Europie;
 • Wiedza o polskiej i europejskiej gospodarce;
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie bardzo dobrym (B2);
 • Kompetencje behawioralne: współpraca, komunikacja, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, rzetelność, wykorzystanie wiedzy i doskonalenie zawodu, orientacja na klienta/interesanta, myślenie analityczne.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Studia podyplomowe z zakresu lotnictwa;
 • Przeszkolenie z zakresu technik audytowania;
 • Znajomość zagadnień związanych z Unią Europejską, procesu decyzyjnego we Wspólnocie (w tym tworzenia prawa wspólnotowego);
 • Znajomość międzynarodowych standardów rachunkowości.

Data wygaśnięcia oferty pracy

2022-01-05 00:00:00

Kontakt

Oferta pochodzi z portalu Praca.pl. Prosimy o przesyłanie aplikacji bezpośrednio do pracodawcy. Link do ogłoszenia na Praca.pl: https://www.praca.pl/glowny-specjalista_6199992.html


Nazwa firmy: Urząd Lotnictwa Cywilnego w Warszawie
Miejscowość: Warszawa
Głowny Specjalista
FaLang translation system by Faboba