Logowanie

Partnerzy

 

Kontakt

Nazwa firmy

Urząd Lotnictwa Cywilnego w Warszawie

Informacje o firmie

Urząd Lotnictwa Cywilnego w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

Opis stanowiska

Warunki pracy

 • krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe
 • praca w terenie
 • praca z klientem zewnętrznym

Miejsce i otoczenie organizacyjno - techniczne stanowiska pracy: Budynek siedziby Urzędu Lotnictwa Cywilnego w Warszawie oraz jego wyposażenie są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Informacje dodatkowe: budynek klimatyzowany.

Zakres zadań

 • Prowadzi i koordynuje, jako przewodniczący zespołu certyfikacyjnego, prace członków zespołu, w ramach przydzielonych mu procesów certyfikacji wyrobów lotniczych oraz monitorowania zdatności do lotu projektu typu.
 • Prowadzi i koordynuje, jako przewodniczący zespołu certyfikacyjnego, prace członków zespołu, w ramach przydzielonych mu procesów badania spełnienia przez statki powietrznego (SP) kategorii specjalnej wymagań w zakresie zdatności, w tym stwierdzania zdatności w toku ich projektowania, produkcji, uznania zdatności SP oraz przekwalifikowania SP do kategorii specjalnej.
 • Prowadzi i koordynuje, jako przewodniczący zespołu certyfikacyjnego, prace członków zespołu, w ramach przydzielonych mu procesów certyfikacji podmiotów, ubiegających się o wydanie certyfikatu organizacji projektujących (DO) oraz produkujących (PO)
 • Prowadzi bieżący nadzór oraz przewodniczy zespołom audytującym podmioty posiadające ce rtyfikat PO lub DO oraz podmioty zatwierdzające (PZ)
 • Prowadzi i koordynuje, jako przewodniczący zespołów certyfikacyjnych, prace członków zespołu, w tym rozdziela zadania związane z uznaniem zdatności do lotu SP, monitorowaniem stopnia ich wykonania, celem przekwalifikowania do kategorii specjalnej i wydania pozwolenia na wykonywanie lotów.
 • Przygotowuje opinie oraz uzgadnia projekty aktów prawnych, zmian procedur w „Podręczniku procedur LTT”
 • Współpracuje z organami Unii Europejskiej i ICAO oraz innymi nadzorami lotniczymi w sprawach związanych ze zdatnością do lotu

Wymagania

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe techniczne o kierunku lotniczym lub mechanicznym, lub elektrycznym lub elektronicznym.
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego w obszarze zdatności do lotu statku powietrznego

 • Przeszkolenie z zakresu technik aud ytowania - audytor wiodący
 • Prawo jazdy kat. B
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym
 • Bardzo dobra znajomość ustawy Prawo Lotnicze oraz przepisów Unii Europejskiej w zakresie zdatności do lotu SP
 • Dobra znajomość KPA
 • Dobra znajomość ustawy Prawo przedsiębiorców
 • Kompetencje behawioralne: współpraca, komunikacja, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, rzetelność, wykorzystywanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, podejmowanie decyzji i odpowiedzialność, radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych, myślenie analityczne
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

Data wygaśnięcia oferty pracy

2021-10-05 00:00:00

Kontakt

Oferta pochodzi z portalu Praca.pl. Prosimy o przesyłanie aplikacji bezpośrednio do pracodawcy. Link do ogłoszenia na Praca.pl: https://www.praca.pl/glowny-specjalista_5679459.html


Nazwa firmy: Urząd Lotnictwa Cywilnego w Warszawie
Miejscowość: Warszawa
Głowny Specjalista
FaLang translation system by Faboba