Logowanie

Partnerzy

 

Kontakt

Kraj

Polska

Województwo

pomorskie

Miejscowość

Gdańsk

Stanowisko

Pilot lotnictwa

Nazwa firmy

Urząd Morski w Gdyni

Informacje o firmie

Urząd Morski w Gdyni

Opis stanowiska

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań
Czynniki szczególnie utrudniające wykonywanie zadań:
- wysiłek fizyczny
- praca w terenie
- praca w szczególnie trudnych warunkach środowiskowych: w powietrzu
- krajowe wyjazdy służbowe
- zagraniczne wyjazdy służbowe

Miejsce i otoczenie organizacyjno – techniczne stanowiska pracy:
Czynniki szkodliwe dla zdrowia:
- praca przy monitorze ekranowym (komputer) pow. 4 godzin dziennie
- hałas
- drgania mechaniczne/wibracja ogólna
- promieniowanie niejonizujące - strefa bezpieczna
- zwiększone lub obniżone ciśnienie atmosferyczne

Warunki uciążliwe:
- zmienne warunki atmosferyczne: praca w terenie
Narzędzia i materiały pracy:
- komputer
Infrastruktura - bariery architektoniczne:
- brak windy
- brak podjazdu
- brak schodołazu
- toaleta niedostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych
- drzwi nieodpowiedniej szerokości
- brak miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych

Zakres zadań

 • wykonywanie czynności lotniczych pilota na statku powietrznym zgodnie z decyzją dowódcy statku powietrznego
 • wykonywanie czynności dowódcy statku powietrznego w przypadku powierzenia funkcji dowódcy statku powietrznego
 • wykonywanie lotów w ramach powietrznego monitorowania środowiska morskiego
 • wypełnianie dokumentacji lo tniczej związanej z wykonywanymi lotami, aktualizacja procedur i instrukcji lotniczych urzędu

Wymagania

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w obszarze pilotowanie samolotów (minimum 200 godzin nalotu ogólnego, w tym minimum 70 godzin nalotu jako dowódca)

 • licencja pilota samolotowego zawodowego
 • uprawnienia do wykonywania lotów IR (A) na samolotach wielosilnikowych
 • zaliczony egzamin teoretyczny do licencji liniowej (ATPL „frozen”)
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego B2 wg ESOKJ (poziom min. 4 zgodnie z pkt 1.2.9.4 Załącznika 1 ICAO)
 • znajomość przepisów dotyczących lotnictwa w zakresie wykonywanych zadań
 • znajomość przepisów dotyczących ruchu lotniczego w zakresie wykonywanych zadań
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • uprawnienia do wykonywania lotów na samolotach wielosilnikowych w załodze wieloosobowej (MCC course)
 • znajomość przepisów dotyczących ochrony środowiska w zakresie wykonywanych zadań

Data wygaśnięcia oferty pracy

2019-11-30 00:00:00

Kontakt

Oferta pochodzi z portalu Praca.pl. Prosimy o przesyłanie aplikacji bezpośrednio do pracodawcy. Link do ogłoszenia na Praca.pl: https://www.praca.pl/pilot-lotnictwa_2778512.html


Nazwa firmy: Urząd Morski w Gdyni
Miejscowość: Gdańsk
Pilot
FaLang translation system by Faboba